URGENT.- Ajornada la Junta General Ordinària de 16/12/2020 Informació sobre la pòlissa col·lectiva de l'assegurança de responsabilitat civil professional Guia definitiva per a la celebració d'actuacions judicials amb mitjans telemàtics Ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears Fiscalia i ICAIB agilitzaran les comunicacions entre ambdós col·lectius per facilitar la negociació de possibles conformitats en assumptes penals COVID-19.- La Junta de Govern acorda augmentar fins a 70.000 euros el pressupost destinat a l'ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat especial i suspendre la quota col·legial d'abril Registre d'Impagats judicials

Notícies

1818/01/2021

Documentació per a la tramitació de NIES

Ateses les diferents instruccions rebudes a les darreres setmanes des de Policia, els recordem algunes qüestions importants relacionades amb la documentació a presentar per a tramitar les sol·licituds de NIE. A. CIUTADANS COMUNITARIS Model EX15 [...]

1818/01/2021

Carta del degà als professionals de la IMIB

S’adjunta al final d’aquestes línies la carta que el degà ha adreçat als professionals de la Institució de Mediació de les Illes Balears amb motiu de la celebració, el pròxim 21 de gener, del Dia [...]

1313/01/2021

Enquesta de formació. La teva opinió ens interessa!

Amb l'objectiu de conèixer les preferències i les necessitats formatives dels professionals de l'advocacia, la Comissió de Formació de l'ICAIB prega als col·legiats que contestin les preguntes d'aquesta enquesta (https://encuestas.icaib.org/index.php?r=survey/index&sid=322566&lang=es), que només penes durà uns [...]