Home_2018 2018-03-16T13:14:20+00:00

Del 12 al 18 de Maig 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ Acords internacionals.- Correcció d'errors a la Resolució de 16 d'abril de 2018, de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de [...]

Del 28 d’Abril al 4 de Maig 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT MINISTERI DE JUSTÍCIA Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.- Resolució de 9 d'abril de 2018, de la Direcció general dels Registres [...]

Del 21 al 27 d’Abril 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT JEFATURA DE L'ESTAT Transports terrestres.- Reial decret-llei 3/2018, de 20 d'abril, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, [...]

Del 14 al 20 d’abril 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT JEFATURA DE L'ESTAT Propietat intel·lectual.- Reial decret-llei 2/2018, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel [...]