Informació sobre la pòlissa col·lectiva de l'assegurança de responsabilitat civil professional Guia definitiva per a la celebració d'actuacions judicials amb mitjans telemàtics Ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears Fiscalia i ICAIB agilitzaran les comunicacions entre ambdós col·lectius per facilitar la negociació de possibles conformitats en assumptes penals COVID-19.- La Junta de Govern acorda augmentar fins a 70.000 euros el pressupost destinat a l'ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat especial i suspendre la quota col·legial d'abril Accés gratuït dels col·legiats a ‘Nube de Lectura’, la biblioteca digital de Tirant lo Blanch, amb més de 5.000 volums Registre d'Impagats judicials

Notícies