Elaboració on line de llistes diverses d’advocats. Termini de sol·licitud fins el 30 de novembre Aprovat per unanimitat el compte de despeses i ingressos de l’ICAIB de l’exercici del 2019 Informació sobre la pòlissa col·lectiva de l'assegurança de responsabilitat civil professional Guia definitiva per a la celebració d'actuacions judicials amb mitjans telemàtics Ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 Pautes i ciriteris per a la reactivació judicial a diferents jurisdiccions i partits judicials de les illes (acords diversos de les juntes de jutges) Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears Fiscalia i ICAIB agilitzaran les comunicacions entre ambdós col·lectius per facilitar la negociació de possibles conformitats en assumptes penals COVID-19. RECOPIL·LACIÓ TEMÀTICA I ACTUALITZADA DELS ACORDS, LES DECISIONS I RESOLUCIONS DE L’ICAIB, AUTORITATS JUDICIALS I ORGANISMES DIVERSOS COVID-19.- La Junta de Govern acorda augmentar fins a 70.000 euros el pressupost destinat a l'ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat especial i suspendre la quota col·legial d'abril Registre d'Impagats judicials

Notícies