Home_20182018-03-16T13:14:20+00:00

Del 7 al 13 de juliol 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS Iniciativa legislativa.- Llei 4/2018, de 12 de juny, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de [...]

Del 30 de juny al 6 de juliol 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT JEFATURA DE L'ESTAT Pressuposts Generals de l'Estat.- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE 4-7-2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf

Del 23 al 29 de Juny 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS.- Llei 4/2018, de 12 de juny, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de [...]

Del 16 al 22 de Juny 2018

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS Sector social.- Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOE 19-6-2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8160.pdf MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ [...]