Firmar digitalment

A l’ICAIB recomanem la utilització Autofirma, aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Està disponible per Windows, Mac i Linux.

Pot descarregar l’aplicació al següent enllaç

Autofirma (firma digital)


Consulta la validesa d'un document signat electrònicament