Finestra única

La finestreta única està dirigit als advocats o ciutadans que desitgin obtenir informació o realitzar tràmits relacionats amb els col·legis d’advocats, en concret aquells ciutadans interessats en consultar informació relativa al funcionament del col·legi d’ advocats ( consultar la seva memòria o codi deontològic , les convocatòries de junta col·legial ) o realitzar tràmits com ara sol·licitar l’alta en una escola o formular una reclamació .