Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Pagament dels mesos de març i abril

S'informa als col·legiats que l'ICAIB, en data 4 de juny de 2019, ha donat l'ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents als mesos de març i abril de 2019, un cop [...]

Plataforma ICAIB per a permuta de guàrdies d’ALD

Ja està operativa la plataforma que permet que els lletrats que no puguin assistir a una guàrdia el dia assignat puguin sol·licitar una permuta amb altres companys del mateix torn. El programa, que requereix l'ús [...]

Possible creació del TO d’Estrangeria a Eivissa

L'ICAIB valora la possibilitat de crear un nou servei d'assistència jurídica gratuïta en el partit judicial d'Eivissa i, concretament, el torn d'ofici d'estrangeria. Com saben, per formar part d'aquest torn és necessari tenir formació específica [...]

Necessitat de noves altes en el TO de Laboral a Eivissa

Informem als lletrats que, ateses les necessitats del servei, cal incrementar el nombre d'altes en el Torn d'Ofici de Laboral del partit judicial d'Eivissa. Els lletrats que estiguin interessats a formar part d'aquest torn poden [...]

TO i ALD.- Pagat el mes de febrer de 2019

Informem als col·legiats que en data 17 d'abril l'ICAIB va donar l'ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents al mes de febrer de 2019. Aquesta transferència es va realitzar de forma [...]

Certificat de retencions del Torn d’Ofici

Recordem que els col·legiats poden descarregar-se el certificat de retencions dels pagaments del Torn d'Ofici, necessari per a la declaració, des del portal web col·legial i, en concret, a través de la seva fitxa personal [...]

Violència de gènere.- Nou imprès de justícia gratuïta

S'informa que al llarg dels pròxims dies es distribuirà en totes les oficines col·legials el nou imprès de justícia gratuïta per al servei d'assistència lletrada a les víctimes de violència de gènere, que inclou en [...]