Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

T.O. i ALD.- Pagat el mes de juny 2019

S'informa als col·legiats que l'ICAIB ha procedit en data 31 de juliol a donar l'ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents al mes de juny de 2019, un cop rebuda a [...]

T.O. i ALD.- Pagat el mes de maig 2019

S'informa als col·legiats que l'ICAIB ha procedit en data 22 de juliol a donar l'ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents al mes de maig de 2019, un cop rebuda a [...]

Plataforma de permutes. El canvi de guàrdia deu ser confirmat

Es recorda als col·legiats que l'oferta d'una guàrdia per ser permutada a través de la plataforma de recent creació (https://extranet.icaib.org/#homepage) no comporta la seva acceptació automàtica, de manera que mentre no es rebi la confirmació [...]

Assistències corresponents al torn de la guàrdia

Recordam als lletrats que estiguin de guàrdia que, excepte indicació expressa de l'ICAIB per necessitats del servei, únicament poden fer assistències corresponents al torn de la guàrdia, amb l'excepció dels lletrats de guàrdia de violència [...]

Agost. Torn d’ofici de Laboral a Palma i Eivissa

S'informa que s'ha creat una llista del Torn d'Ofici laboral de Palma i Eivissa únicament per a possibles nomenaments a fer, per assumptes urgents, durant el mes d'agost. Qui estigui interessat a inscriure’s en aquesta [...]

Actes commemoratius de la novena edició del Dia de la Justícia Gratuïta

Amb motiu de la novena edició del Dia de la Justícia Gratuïta, l’ICAIB organitza diferents actes per reconèixer el treball, la dedicació i l’entrega dels professionals adscrits als serveis del torn d’ofici i l’assistència lletrada [...]

Pagament dels mesos de març i abril

S'informa als col·legiats que l'ICAIB, en data 4 de juny de 2019, ha donat l'ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents als mesos de març i abril de 2019, un cop [...]

Plataforma ICAIB per a permuta de guàrdies d’ALD

Ja està operativa la plataforma que permet que els lletrats que no puguin assistir a una guàrdia el dia assignat puguin sol·licitar una permuta amb altres companys del mateix torn. El programa, que requereix l'ús [...]

Possible creació del TO d’Estrangeria a Eivissa

L'ICAIB valora la possibilitat de crear un nou servei d'assistència jurídica gratuïta en el partit judicial d'Eivissa i, concretament, el torn d'ofici d'estrangeria. Com saben, per formar part d'aquest torn és necessari tenir formació específica [...]