Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Possible creació del TO d’Estrangeria a Eivissa

Informem que l'ICAIB valora la possibilitat de crear el torn d'ofici especialitzat a Estrangeria, del qual, com saben, en poden formar part els advocats que acreditin tenir formació específica en la matèria. En cas que [...]

Recursos d’insostenibilitat

Es comunica que en els casos en què en un procés el lletrat consideri insostenible la pretensió que pretén fer-se valer, aquest ho haurà de comunicar, dins dels 15 dies següents a la seva designació [...]

Pagament del mes de setembre del 2021

S'informa que en data 19 de novembre l'ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d'ofici corresponents al mes de setembre de 2021 i que de [...]

TO i ALD. Pagament del mes d’agost de 2021

S’informa que en data 4 de novembre l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d’ofici corresponents al mes d’agost de 2021 i que de forma [...]

TO i ALD. Pagament del mes de juliol de 2021

S’informa que en data 19 d’octubre l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torno d’ofici corresponents al mes de juliol de 2021 i que de forma [...]

Go to Top