Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

TO i ALD. Pagament del mes de juliol de 2021

S’informa que en data 19 d’octubre l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torno d’ofici corresponents al mes de juliol de 2021 i que de forma [...]

Pagament del mes de juny de 2021

S'informa que en data 19 d'agost l'ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d'ofici corresponents al mes de juny de 2021 i que de forma [...]

Pagament del mes d’abril

S'informa que en data 30 de juny l'ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes de torn d'ofici corresponents a el mes d’abril de 2021 i que de [...]

Torn d’ofici: pagament del mes de març

S'informa que en data 1 de juny l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d'ofici corresponents a el mes de març de 2021 i que, [...]

Go to Top