Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Pagament del mes d’abril

S'informa que en data 30 de juny l'ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes de torn d'ofici corresponents a el mes d’abril de 2021 i que de [...]

Torn d’ofici: pagament del mes de març

S'informa que en data 1 de juny l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d'ofici corresponents a el mes de març de 2021 i que, [...]

Torn d’ofici i ALD. Pagat el mes de febrer de 2021

S'informa que en data 30 d'abril l'ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d'ofici i de l’assistència lletrada al detingut corresponents a el mes de [...]

TO: pagament dels mesos de novembre, desembre i gener

S'informa que en data 19 de març l'ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per pagar els assumptes del torn d'ofici corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020 i gener [...]

Nou imprès unificat de Justícia Gratuïta i ALD

Amb l’objectiu de simplificar i agilitzar l'emplenament dels impresos de justícia gratuïta i d'assistència lletrada al detingut i d'evitar duplicar les firmes i totes les dades d'identificació que són idèntiques en ambdós documents, l'ICAIB ha [...]

Certificat de visites lletrades en els centres de menors

S'adjunta al final d’aquestes línies l'imprès aprovat per la Direcció General d'Infància, Joventut i Família per certificar la visita dels lletrats d'ofici als interns en centres de menors (Es Pinaret i Es Mussol) de cara [...]

Go to Top