Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Estrangeria. Signatura lletrada en els recursos d’alçada

Des de Delegació de Govern s'ha informat a l'ICAIB que diversos recursos d'alçada tramitats en matèria d'estrangeria no es presenten degudament signats pel lletrat, per la qual cosa s'han enviat, sense signatura, a l'òrgan competent, [...]

To i ALD.- Pagat el mes de maig

Informem que el dissabte 18 de juliol es va rebre la transferència procedent del Ministeri de Justícia corresponent als assumptes justificats en el mes de maig, per la qual cosa avui dilluns, 20 de juliol, [...]

Pagat el mes d’abril de 2020

S'informa que en data 13 de juliol l'ICAIB ha rebut la transferència del Ministeri de Justícia corresponent als assumptes justificats en el mes d'abril de 2020 i que de forma immediata s'ha donat l'ordre de [...]

Informació sobre els mostrejos aleatoris

En atenció a les propostes formulades per alguns col·legiats de cara a evitar qualsevol tipus de susceptibilitat derivada dels mostrejos aleatoris i, al mateix temps, en compliment del necessari control de les certificacions del torn [...]

Go to Top