Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

TO i ALD.- Pagament del mes de juliol de 2020

Informem que en data 22 de setembre de 2020, l'ICAIB ha donat l’ordre a les entitats bancàries per al pagament dels assumptes del torn d’ofici del mes de juliol de 2020. Aquesta ordre es dona [...]

Sol·licitud de substitució de guàrdies a cada seu

Informem que des del 14 de setembre de 2020, els col·legiats podran dirigir les sol·licituds de substitució de guàrdia a la seu col·legial del partit judicial corresponent. Les adreces electròniques a les quals es poden [...]

Inca i Manacor.- Penal general

Recordem que el servei d'assistència lletrada al detingut de Penal General d'Inca i Manacor inclou actuacions del torn de Menors atès que en aquets partits judicial no hi ha aquest torn específic. Els assumptes que [...]

Estrangeria. Signatura lletrada en els recursos d’alçada

Des de Delegació de Govern s'ha informat a l'ICAIB que diversos recursos d'alçada tramitats en matèria d'estrangeria no es presenten degudament signats pel lletrat, per la qual cosa s'han enviat, sense signatura, a l'òrgan competent, [...]

To i ALD.- Pagat el mes de maig

Informem que el dissabte 18 de juliol es va rebre la transferència procedent del Ministeri de Justícia corresponent als assumptes justificats en el mes de maig, per la qual cosa avui dilluns, 20 de juliol, [...]

Pagat el mes d’abril de 2020

S'informa que en data 13 de juliol l'ICAIB ha rebut la transferència del Ministeri de Justícia corresponent als assumptes justificats en el mes d'abril de 2020 i que de forma immediata s'ha donat l'ordre de [...]

Go to Top