Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Torn d’ofici i ALD: recordatoris diversos

Recordem als lletrats adscrits als serveis del torn d'ofici i de l’assistència lletrada al detingut les qüestions d'interès següents: 1.Adreces electròniques d'enviament de les assistències Els lletrats inscrits al servei d'ALD de Penal general, violència [...]

Informació sobre els pagaments del Torn d’Ofici

S´informa als col·legiats que avui, 29 de juliol, s´ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d´ofici corresponents al mes d´abril, així com els d´ALD i Violència [...]

Justícia paga la quantia pendent del mes de març

S’informa que en data 19 de juliol, s’ha rebut a l’ICAIB la transferència procedent del Ministeri de Justícia per pagar els assumptes del torn d’ofici que quedaven pendents del mes de març i que, com [...]

Possible creació del TO d’Estrangeria a Eivissa

Informem que l'ICAIB valora la possibilitat de crear el torn d'ofici especialitzat a Estrangeria, del qual, com saben, en poden formar part els advocats que acreditin tenir formació específica en la matèria. En cas que [...]

Recursos d’insostenibilitat

Es comunica que en els casos en què en un procés el lletrat consideri insostenible la pretensió que pretén fer-se valer, aquest ho haurà de comunicar, dins dels 15 dies següents a la seva designació [...]

Go to Top