Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

TO: pagament dels mesos de novembre, desembre i gener

S'informa que en data 19 de març l'ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per pagar els assumptes del torn d'ofici corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020 i gener [...]

Nou imprès unificat de Justícia Gratuïta i ALD

Amb l’objectiu de simplificar i agilitzar l'emplenament dels impresos de justícia gratuïta i d'assistència lletrada al detingut i d'evitar duplicar les firmes i totes les dades d'identificació que són idèntiques en ambdós documents, l'ICAIB ha [...]

Certificat de visites lletrades en els centres de menors

S'adjunta al final d’aquestes línies l'imprès aprovat per la Direcció General d'Infància, Joventut i Família per certificar la visita dels lletrats d'ofici als interns en centres de menors (Es Pinaret i Es Mussol) de cara [...]

Justificació del Torn d’ofici a travès de SIGA

Els assumptes de torn d'ofici es justificaran d'acord amb els percentatges i moments següents: Un 70 per 100. En processos civils, inclosos els de família, a la presentació de la còpia de la providència d'admissió [...]

TO i ALD.- Pagat el mes d’octubre

Informem que el dia 11 de desembre l'ICAIB ha donat l'ordre a les entitats bancàries per al pagament dels assumptes de torn d'ofici del mes d'octubre de 2020 i recordem que aquesta ordre es dóna [...]

TO i ALD.- Pagat el mes de setembre

Informem que en data 25 de novembre, l'ICAIB ha donat l'ordre a les entitats bancàries per al pagament dels assumptes del torn d'ofici del mes de setembre de 2020 i recordem que aquesta ordre es [...]

Go to Top