Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Informació sobre el canvi d’horari de les guàrdies a tots els torns

Com saben, l'article 22 de la LAJG estableix que els col·legis professionals d'advocats i procuradors són els encarregats, a través de les Juntes de Govern, d'organitzar els serveis obligatoris d'assistència lletrada, defensa i representació gratuïtes, [...]

Justificació d’execucions de sentència

Recordem que, segons l'article 31 de la Llei 1/96 d'Assistència Jurídica Gratuïta, les actuacions d'assistència i representació cobreixen fins a la terminació del procés a la instància, inclosa l'execució de les sentències si aquestes es [...]

Pagat el mes de setembre

S’informa que aquesta setmana s’ha ordenat als bancs el pagament dels assumptes del torn d’ofici, assistència lletrada al detingut i assistència a víctimes de violencia de gènere corresponents a les justificacions del mes de setembre.

Pagament del TO i ALD del mes de juliol

S'informa que en data 10 d'octubre s'ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia corresponent als assumptes del torn d'ofici i d'ALD justificats al juliol i que l'ICAIB ha donat ordre de pagament immediat [...]

Torn d’ofici i ALD: recordatoris diversos

Recordem als lletrats adscrits als serveis del torn d'ofici i de l’assistència lletrada al detingut les qüestions d'interès següents: 1.Adreces electròniques d'enviament de les assistències Els lletrats inscrits al servei d'ALD de Penal general, violència [...]

Informació sobre els pagaments del Torn d’Ofici

S´informa als col·legiats que avui, 29 de juliol, s´ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d´ofici corresponents al mes d´abril, així com els d´ALD i Violència [...]

Justícia paga la quantia pendent del mes de març

S’informa que en data 19 de juliol, s’ha rebut a l’ICAIB la transferència procedent del Ministeri de Justícia per pagar els assumptes del torn d’ofici que quedaven pendents del mes de març i que, com [...]

Go to Top