Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Informació sobre l’enviament de les assistències

Es recorda als col·legiats que les assistències que es remeten per correu electrònic han de tenir el format pdf, ja que aquest és l'únic que admet el sistema. També és important tenir en compte que [...]

Pagament dels assumptes del torn d’ofici i ALD

S'informa que en data 19 de desembre s'ha dut a terme el pagament dels assumptes del torn d'ofici i de l'assitència lletrada al detingut corresponents a la justificació del mes d'octubre. L'ordre de pagament la [...]

Pagament dels assumptes del torn d’ofici i ALD

S’informa els col·legiats que en data 30 de novembre s’ha dut a terme el pagament dels assumptes del torn d’ofici i l’assistència lletrada al detingut corresponents a la justificació del mes de setembre. L’ordre de [...]

Pagament dels assumptes del torn d’ofici i ALD

Es comunica als col·legiats que amb data 9 d’agost s’ha dut a terme el pagament dels assumptes del torn d’ofici i assistència lletrada al detingut corresponent a la justificación del mes de juny. L’ordre de [...]

Número de procediment en la justificació dels assumptes

Es recorda que en la justificació de les actuacions en el programa SIGA cal afegir el número de procediment. Per això recordem que quan s’indica l'actuació concreta a l'apartat de justificacions, s'obre una casella on [...]

Go to Top