Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Justificació del Torn d’ofici a travès de SIGA

Els assumptes de torn d'ofici es justificaran d'acord amb els percentatges i moments següents: Un 70 per 100. En processos civils, inclosos els de família, a la presentació de la còpia de la providència d'admissió [...]

TO i ALD.- Pagat el mes d’octubre

Informem que el dia 11 de desembre l'ICAIB ha donat l'ordre a les entitats bancàries per al pagament dels assumptes de torn d'ofici del mes d'octubre de 2020 i recordem que aquesta ordre es dóna [...]

TO i ALD.- Pagat el mes de setembre

Informem que en data 25 de novembre, l'ICAIB ha donat l'ordre a les entitats bancàries per al pagament dels assumptes del torn d'ofici del mes de setembre de 2020 i recordem que aquesta ordre es [...]

TO i ALD.- Pagament del mes de juliol de 2020

Informem que en data 22 de setembre de 2020, l'ICAIB ha donat l’ordre a les entitats bancàries per al pagament dels assumptes del torn d’ofici del mes de juliol de 2020. Aquesta ordre es dona [...]

Sol·licitud de substitució de guàrdies a cada seu

Informem que des del 14 de setembre de 2020, els col·legiats podran dirigir les sol·licituds de substitució de guàrdia a la seu col·legial del partit judicial corresponent. Les adreces electròniques a les quals es poden [...]

Go to Top