Guardies torn d'ofici

Calendari de guardies

Desde els següents enllaços podrà consultar els calendaris de guàrdies de cada partit judicial. Per accedir cal tenir el carnet col·legial introduït al lector:

Acces a la plataforma de permutes del ICAIB:

Calendari de guardies 2019 a diversos jutjats de Palma, Menorca i Eivissa