Amb l’objectiu d’avançar en el camí de la igualtat i la no-discriminació, la Comissió d’Igualtat de l’ICAIB posa en marxa una bústia electrònica específica (igualtat@icaib.org) a fi que les persones col·legiades puguin enviar qualsevol suggeriment sobre aquesta matèria o comunicar qualsevol incidència o qüestió de desigualtat que pugui sorgir en l’àmbit de la professió de l’advocacia.

Es tracta d’un canal obert per denunciar actuacions discriminatòries per raó de gènere, joventut, maternitat/paternitat, sexe, nacionalitat, raça, religió, passanties a cost zero, etcètera.

Igualment, es pretén que la bústia serveixi per fer un seguiment del nivell d’aplicació pràctica, als jutjats i tribunals de les Balears, del protocol per suspensió d’actes judicials per maternitat o paternitat, que, per iniciativa de la Comissió d’Igualtat, va aprovar el TSJIB.

Protocol de suspensió d’actes judicials