TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Dijous 8 de novembre.- Reunió per tractar sobre els retards en els pagaments

L'ICAIB convoca els lletrats i lletrades adscrits als serveis del Torn d'Ofici i l’Assistència Lletrada al Detingut a una reunió informativa que tindrà lloc el dijous 8 de novembre, a les 14:00 hores, a la seu de l'ICAIB Palma i que es retransmetrà per videoconferència a les seus col·legials. Durant la reunió es tractarà sobre el retard en els pagaments …
Leer más

Comunicat del degà sobre demores en el pagament del TO

Adjuntam al final d'aquest text el comunicat remès als col·legiats en data 5 de novembre pel degà de l'ICAIB en relació als retards en el pagament del Torn d'Ofici per part del ministeri de Justícia.
Leer más

ALD: Assegurança d’accidents per als lletrats de guàrdia

Es recorda als lletrats adscrits al servei d'Assistència Lletrada al Detingut que l’ICAIB té subscrita una assegurança d’accidents amb la Mutualitat de l’Advocacia per als col·legiats que estan de guàrdia. En cas de sinistre, poden posar-se en contacte amb el departament d’administració, en el correu: antonia.calafell@icaib.org
Leer más

Dades econòmiques a les sol·licituds de Justícia Gratuïta

A fi de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, és es necessari afegir les dades econòmiques a l'apartat habilitat a tal efecte dins la sol·licitud.
Leer más

Centraleta de guàrdies.- Opcions per tornar a escoltar el missatge

Recordam als col·legiats que quan s’accepta un avís de centraleta, es genera automàticament un correu electrònic amb la informació sobre l’origen de la telefonada (policia o jutjat) i el número de telèfon des del qual s’ha fet aquesta. Així mateix, un cop rebut l’avís i abans de penjar el telèfon, els lletrats tenen la possibilitat de marcar l’opció per tornar …
Leer más

TurnoMedia Balears: mediació específica per al torn d'ofici

Recordam als col·legiats adscrits al torn d'ofici que, en cas que rebin alguna queixa per part del justiciable, l'ICAIB posa a la seva disposició, de forma totalment gratuïta, el servei de TurnoMedia Balears, mitjançant el qual s'ofereix una oportunitat de resoldre les discrepàncies d'una forma directa, àgil i ràpida, amb la intervenció d'un mediador professional pertanyent al registre de la …
Leer más

Civil.- Demandes d'execució de sentències

En els casos en els quals una demanda d'execució de sentència es produeixi dintre dels dos anys següents a la resolució judicial dictada en instància, la demanda executiva s'entén inclosa dintre de la designació principal, per la qual cosa no procedeix cap designació nova. En canvi, si dintre dels dos anys es registra una segona demanda executiva, el lletrat ho …
Leer más

Presentació de justificants de ALD

D'acord amb les Directrius del Torn d'Ofici, es recorda que els lletrats d'alta en el servei de ALD han de presentar en les oficines del ICAIB les assistències de guàrdia i la documentació relativa a la justícia gratuïta en el termini de set dies des de la seva realització.
Leer más

Assistència lletrada a persona investigada

En virtut de les consultes formulades sobre l'obligació d'assistir a un investigat, s'informa als lletrats que: Per a la lectura de drets i presa de declaració o pràctica de diligències de prova, es requerirà la presència lletrada per les Forces i Cossos de seguretat; Mentre que per al simple inici d'atestat, lectura de drets i remissió a un altre cos …
Leer más

Centraleta de guàrdies. Què cal fer quan es reben unes quantes telefonades a la vegada?

En cas que els lletrats rebin unes quantes telefonades a la vegada des de la centraleta de guàrdies, llevat de les guàrdies unipersonals (Estrangeria Palma, Judicis Ràpids Inca, Manacor, Ciutadella i Maó, Violència de Gènere Inca, Manacor, Eivissa, Ciutadella i Maó, i Penal General Ciutadella i Maó), s’aconsella actuar de la manera següent: Si el lletrat o lletrada preveu que …
Leer más

Torn d'Ofici Mallorca.- Presentació dels escrits d'insostenibilitat

Recordam que, atesa la instrucció procedent de Gerència de Justícia, els escrits d’insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d’Ofici en els tres partits judicials de Mallorca s'han de presentar directament davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, que és l'organisme competent per a la seva tramitació, que té la seva seu al carrer Posada de …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org