En virtut de les consultes formulades sobre l’obligació d’assistir a un investigat, s’informa als lletrats que:

  • Per a la lectura de drets i presa de declaració o pràctica de diligències de prova, es requerirà la presència lletrada per les Forces i Cossos de seguretat;
  • Mentre que per al simple inici d’atestat, lectura de drets i remissió a un altre cos de seguretat, serà aquest darrer qui requereixi l’assistència de lletrat de guàrdia.