TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Avís important.- Justificació d'actuacions per designacions anteriors l'1 de gener de 2018

Us informem que, a partir d'ara, l'ICAIB durà a terme la justificació en SIGA de totes les actuacions derivades de designacions anteriors a l'1 de gener de 2018, per la qual cosa es prega als lletrats que tinguin assumptes pendents en aquest sentit que enviïn la documentació corresponent al correu electrònic sonia.vico@icaib.org D'aquesta manera, es garanteix que aquelles actuacions que …
Leer más

04/04/2019.- Nova assemblea informativa del Torn d'Ofici

Es convoca als col·legiats adscrits al Torn d'Ofici i l'Assistència Lletrada al Detingut a una nova reunió informativa que tindrà lloc el dijous 4 d'abril, a les 16:00 hores, a l'ICAIB Palma, amb videoconferència a totes les seus.
Leer más

Justificació de sobreseïments a través de SIGA

Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet. Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que …
Leer más

Avís de centraleta amb diversos detinguts

Atès que l'objectiu principal amb el qual es va implantar la centraleta de guàrdia és distribuir equitativament les assistències, totes han de ser assignades des de la centraleta. No obstant això, en els casos en què a les mateixes dependències hi hagi diversos detinguts que necessitin assistència, hi ha la possibilitat que un mateix lletrat dugui a terme l'atenció d'un …
Leer más

Lletrats d’alta en més d’un partit judicial

Recordam als col·legiats que les directrius del torn d’ofici estableixen que els lletrats tenen l’obligació d’atendre els seus clients d’ofici en el partit judicial del qual procedeix la designació.
Leer más

Centraleta de guàrdies. Què cal fer quan es reben unes quantes telefonades a la vegada?

En cas que els lletrats rebin unes quantes telefonades a la vegada des de la centraleta de guàrdies, llevat de les guàrdies unipersonals (Estrangeria Palma, Judicis Ràpids Inca, Manacor, Ciutadella i Maó, Violència de Gènere Inca, Manacor, Eivissa, Ciutadella i Maó, i Penal General Ciutadella i Maó), s’aconsella actuar de la manera següent: Si el lletrat o lletrada preveu que …
Leer más

Centraleta de guàrdies.- Telefonades directes dels jutjats o de les FyCSE

Recordem als lletrats que la centraleta de guàrdies, a més de notificar i distribuir les assistències lletrades a les persones detingudes, disposa d'una funcionalitat que permet al personal dels jutjats o de les forces i cossos de seguretat de l'Estat telefonar directament a un lletra determinat per tractar sobre qualque assumpte concret de l'assistència feta durant una de les seves …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org