CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

RDL 10/2020. Els advocats per compte propi i els que cobreixen funcions decretades com a essencials i serveis legals urgents, al marge de les noves limitacions

Adjuntem al final d'aquestes línies el Reial Decret Llei 10/2020 pel qual es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials i l'informe elaborat pels serveis jurídics de l'advocacia espanyola sobre aquesta norma. Advocacia Espanyola remarca, tant al seu portal web (https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/los-abogados-autonomos-quedan-al-margen-de-las-nuevas-limitaciones-asi-como-el-turno-de-oficio-y-los-servicios-legales-considerados-urgentes/) com en la nota jurídica que, segons es …
Leer más

Atenció telemàtica a col·legiats. Llistat d'adreces electròniques

Ateses les noves restriccions de mobilitat i mesures de protecció acordades pel Govern en data 29 de març, l'ICAIB romandrà tancat a l'atenció presencial des del dia 30 de març i mentres durin aquestes limitacions. Això no obstant, mantindrà l'atenció per via electrònica, de manera que es detallen tot seguit les diferents adreçes de correu a les quals es podem …
Leer más

COVID-19. RECOPIL·LACIÓ TEMÀTICA I ACTUALITZADA DELS ACORDS, LES DECISIONS I RESOLUCIONS DE L’ICAIB, AUTORITATS JUDICIALS I ORGANISMES DIVERSOS

Per tal de de facilitar als col·legiats el coneixement i la consulta més àgil dels diferents acords i resolucions adoptats tant per l'ICAIB, com per les autoritats judicials i altres organismes, es recopilen tot seguit, en blocs temàtics, les principals notícies que figuren al web. Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que es produeixin nous acords. ACORDS ADOPTATS PER L’ICAIB …
Leer más
COVID-19. RECOPIL·LACIÓ TEMÀTICA I ACTUALITZADA DELS ACORDS, LES DECISIONS I RESOLUCIONS DE L’ICAIB, AUTORITATS JUDICIALS I ORGANISMES DIVERSOS

Torn d'ofici i ALD. Informació sobre el pagament pendent del mes de desembre

S'informa als col·legiats que està previst que en data 31 de març l'ICAIB rebi del Consell la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes de torn d'ofici, corresponent a el mes de desembre de 2019. Tot d’una que es rebi, l'ICAIB farà l'ordre de pagament a les entitats bancàries. Per a qualsevol consulta o dubte en …
Leer más

L'ICAIB distribuirà mascaretes entre els advocats que han de cobrir serveis essencials

L'ICAIB començarà a distribuir, a totes les seus, guants i mascaretes entre els professionals de l'advocacia que hagin de cobrir els serveis essencials, elements de protecció destinats a garantir les mesures de protecció dels col·legiats en aquelles circumstàncies concretes en què no sigui possible dur a terme l'assistència per via telemàtica i es requereixi la seva presència física. La distribució …
Leer más

Avís important sobre tancament de l'Oficina d'Estrangeria de Palma

En data 30 de març s'ha rebut comunicació de la directora d'àrea de l'Àrea de Treball i Immigració per la qual s'informa que, de conformitat amb la norma aprovada pel Govern en data 29 de març, l'oficina d'estrangeria romandrà tancada, motiu pel qual preguen que l'ICAIB no enviï documentació al magatzem virtual "fins a nou avís".
Leer más

COVID-19 El Govern balear amplia alguns terminis tributaris

Adjuntem al final d'aquestes línies el DL 5/2020 publicat en data 28 de març al BOIB, pel qual s'acorden mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, així com la nota informativa remesa per l'ATIB a Col·legi, com a contestació a l'escrit que li va dirigir l'ICAIB, instant a l'adopció de …
Leer más

RDL 9/2020 de mesures complementàries en l'àmbit laboral: tramitació de les sol·licituds per desocupació i dels ERTO / Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals

Adjuntem el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, de mesures complementàries en l'àmbit laboral en el qual, entre altres qüestions, es complementa i detalla el procediment per sol·licitar la prestació per desocupació i tramitar els ERTO prevists al RDL anterior. La nova norma preveu que “La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en …
Leer más

Certificat de retencions del Torn d'ofici

Atès que els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions es mantenen, recordem que els col·legiats poden descarregar-se el certificat de retencions dels pagaments del Torn d'Ofici, necessari per a la declaració, des del portal web col·legial i, en concret, a través de l’àrea privada, a la seva fitxa personal del programa SIGA (pestanyes: Torn de ofici- Retencions IRPF …
Leer más

Suspès el servei col·legial de correu certificat

S’informa que des del día 30 de març, el servei de burofax romandrà suspès fins a la finalització de l'estat d'alarma i/o de les seves pròrrogues.
Leer más
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube