¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

Convocada Junta General Ordinària per al dia 31 de març de 2016

Informam els col·legiats que el dia 31 de març de 2016, a les 19 hores, s'ha convocat Junta General Ordinària que inclou, entre altres punts de l'ordre del dia, l'examen i la votació del compte general d'ingressos i despeses de l'exercici 2015 i la ressenya dels esdeveniments relacionats col·legials més importants registrats en 2015.

La Junta General tindrà lloc a la sala d'actes de la seu palmesana de l'ICAIB i es retransmetrà per videoconferència a les seus de Menorca, Eivissa, Inca i Manacor. La convocatoria, el compte general dels ingresos i les despeses i l'avanç de la memòria col·legial 2015 es poden consultar a aquest enllaç web

---

Convocada Junta General Ordinaria para el día 31 de marzo de 2016

Informamos a los colegiados que el próximo día 31 de marzo de 2016, a las 19:00 horas, se ha convocado Junta General Ordinaria que incluye, entre otros puntos del orden del día, el examen y la votación de la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio 2015 y la reseña de los acontecimientos relacionados con el ICAIB más importantes registrados en 2015.

La Junta General se celebrará en el salón de actos de la sede palmesana del ICAIB y se retransmitirá por videoconferencia a las sedes de Menorca, Ibiza, Inca y Manacor. La convocatoria, la cuenta general de ingresos y gastos y el avance de la memoria colegial 2015 se pueden consultar en este enlace web