La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat amb data 4 de març convocar als col·legiats a la Junta General Ordinària que tindrà lloc el dia 31de març de 2016, a les 19 hores, en el saló d’actes de la seu palmesana de l’ICAIB i que es retransmetrà per videoconferència a les seus de Menorca, Eivissa, Inca i Manacor.

Entre els punts de l’ordre del dia figura l’examen i la votació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2015 i la ressenya dels esdeveniments relacionats col·legials més importants registrats en 2015.

» Adjuntam aquí la convocatòria.

» Compte general d’ingressos i despeses.

» Avanç memoria ICAIB 2015.

» Breu memòria explicativa compte de resultats 2015..