¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
El divendres 7 d'octubre celebrarem la festa col·legial anual d'Eivissa

El divendres 7 d'octubre celebrarem la festa col·legial anual d'Eivissa

El divendres 7 d'octubre de 2016 se celebrarà la festa anual de l'ICAIB a Eivissa, amb un acte institucional que tindrà lloc a les 12:30 hores a la seu col·legial i amb un dinar de companyonia. Durant l'acte institucional es procedirà al lliurament d'insígnies d'argent a les persones que enguany compleixen 25 anys de pertinença a l'ICAIB; la jura o …

Ampliar [+]

---

Aquí irá la noticia de los listados

---
Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Ateses les incidències que de vegades es produeixen per l’absència de signatura del lletrat o lletrada en determinats escrits judicials, principalment en les demandes i en els relatius als processos d’execució, i a fi d’evitar retards en la tramitació dels expedients per aquest motiu, la Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda l’obligatorietat que els lletrats signin els procediments …

Ampliar [+]

---

Justificació d’assumptes del Torn d’Ofici

Recordam als lletrats adscrits al Torn d’Ofici que el termini per justificar aquells assumptes que tenguin reconegut el benefici de justícia gratuïta per part de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta (CAJG) va acabar el 15 de setembre en el cas dels sobreseïments i el 30 de setembre per a la resta de justificants. Les passes que cal seguir per justificar …

Ampliar [+]

---
Col·legiats voluntaris per orientació legal a usuaris de l'Oficina Municipal antidesnonaments

Col·legiats voluntaris per orientació legal a usuaris de l'Oficina Municipal antidesnonaments

Informem que amb data 8 de setembre de 2016 l’ICAIB i l'Ajuntament de Palma han acordat renovar i ampliar el seu mutu compromís d'ajudar a aquelles persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge per dificultat o impossibilitat de fer front al pagament del préstec hipotecari, la qual cosa suposa que en breu es reactivarà el servei …

Ampliar [+]

---
Eivissa i Menorca.- Préstec de llibres i servei de documentació

Eivissa i Menorca.- Préstec de llibres i servei de documentació

Recordam als col·legiats d'Eivissa i de Menorca que tenen al seu abast el servei de documentació i biblioteca de l'ICAIB, de manera que poden sol·licitar, o bé per telèfon (971.179.400, extensió 1090), o bé per correu electrònic (biblioteca@icaib.org) documentació jurídica, ja sigui jurisprudència, legislació, doctrina, formularis, etcètera. Així mateix, tenen també l'opció de treure publicacions en préstec, que rebran a …

Ampliar [+]

---

Torn d'ofici: assegurança d'accidents per als lletrats de guàrdia

Es recorda als lletrats adscrits al Torn d'ofici que l'ICAIB té subscrit una assegurança d'accidents amb la Mutualidad de la Abogacía per als col·legiats que estan de guàrdia. En cas de sinistre poden comunicar-ho a antonia.calafell@icaib.org

Ampliar [+]

---
Octubre.- Beneficis en l'accès a productes i serveis de Banca March per a col·legiats ICAIB

Octubre.- Beneficis en l'accès a productes i serveis de Banca March per a col·legiats ICAIB

Amb l'objecte de facilitar un conjunt d'avantatges en l'accés dels col·legiats a diversos productes i serveis financers que permeti als col·legiats dur a terme actuacions d'implantació, ampliació i / o modernització dels seus despatxos, l'ICAIB i la Banca March han signat, el mes de juliol de 2016, un conveni de col·laboració que, a més, preveu també la col·laboració en matèria …

Ampliar [+]

---
Promoció exclusiva de Mapfre Salud per a col·legiats

Promoció exclusiva de Mapfre Salud per a col·legiats

Recordam que en virtut del conveni subscrit l’any 2008 per l’ICAIB amb les companyies Willis i Mapfre Caja Salud, els col·legiats tenen la possibilitat de contractar el seu segur privat de salut en condicions molt avantatjoses tant per a ells, com para les seves parelles i descendents directes.

Ampliar [+]