¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

15 i 31 de desembre.- Terminis per justificar sobreseiments i assumptes del Torn d'Ofici

Els terminis per justificar els assumptes que tenguin reconegut el benefici de justícia gratuïta per part de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta (CAJG) acaba el 15 de desembre en el cas dels sobreseïments i el 31 de desembre per a la resta de justificants. Les passes que cal seguir per justificar les designacions són: Des del lloc web de l’ICAIB …

Ampliar [+]

---

31 de desembre.- Termini de presentació d'assistències de guàrdia

Els professionals disposen fins al dia 31 de desembre per presentar les assistències fetes durant el quart trimestre de 2016, llevat de les dutes a terme en l'última setmana del trimestre, per a les quals el termini acaba el 4 gener 2017.

Ampliar [+]

---

Substitucions de guàrdies i consulta del calendari

En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden demanar un canvi a l'ICAIB (guardias@icaib.org), per la qual cosa el Col·legi recorrerà al llistat de lletrats inscrits a aquesta finalitat, o bé sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del TO, cas en què s'han de dirigir, també amb tres dies d'antelació, a …

Ampliar [+]

---

Avisos de la Policia per assistències a judicis ràpids

Davant els dubtes plantejats per alguns lletrats, els informam que els lletrats tenen l'obligació de realitzar l'assistència sol·licitada per a judici ràpid, tant si l'avís procedeix del jutjat com si procedeix de la Policia.

Ampliar [+]

---

Mostreig aleatori de justificacions

S'ha procedit a realitzar el mostreig per a la justificació de les actuacions corresponents al tercer trimestre del 2016, d'acord amb allò que estableix la Directriu VI de les Directrius del Torn d'Ofici, en virtut de la qual la Comissió del Torn d'Ofici de l'ICAIB du a terme trimestralment controls aleatoris de les justificacions presentades, així com dels parts d'assistència …

Ampliar [+]

---

Descàrrega de les cartes de pagament del Torn d'Ofici

Els professionals adscrits al servei del Torn d'Ofici i ALD poden consultar i/o descarregar-se la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l'ICAIB i, concretament, des del programa SIGA- Torn d'ofici- Facturacions- Facturació- Descarregar.

Ampliar [+]

---

Manacor.- Assistència letrada

El servei d'Assistència Lletrada al Detingut a Manacor inclou també les actuacions del torn de Menors i del d'Estrangeria, en no haver torns específics en aquest partit judicial, excepte en el cas dels procediments d'Internament d'Estrangers, l'assistència dels quals correspon al Torn de Estrangeria de Palma.

Ampliar [+]