¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

30 de setembre: termini per justificar els assumptes del torn d’ofici

El termini per justificar els assumptes que tenguin reconegut el benefici de justícia gratuïta per part de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta (CAJG) acaba el dia 30 de setembre. Les passes que cal seguir per justificar les designacions són: Des del lloc web de l’ICAIB accedir al SIGA + Cens + Fitxa col·legial + torn d’ofici + designacions. A la …

Ampliar [+]

---

Consulti les seves guàrdies a qualsevol hora dels 365 dies de l'any

Es recorda als col·legiats que per consultar els dies de guàrdia que tenen assignats i / o comprovar que s'ha dut a terme el canvi sol·licitat, poden consultar el calendari de guàrdies al programa SIGA, a qualsevol hora dels 365 dies de l'any, amb independència dels correus electrònics que l'ICAIB remet als lletrats o bé per recordar el dia de …

Ampliar [+]

---

Termini de presentació de les assistències de guàrdia del tercer trimestre de 2017

Els professionals disposen fins al dia 30 de setembre per presentar les assistències fetes durant el tercer trimestre de 2017, excepte en el cas de les que es duguin a terme a l’última setmana del trimestre, per a les quals el termini finalitza el dia 4 d'octubre de 2017.

Ampliar [+]

---

15 de setembre.- Justificació de sobreseïments

S’informa que el termini per presentar els documents acreditatius de les actuacions en els sobreseïments acaba el dia 15 de setembre de 2017. Per justificar els sobreseïments provisionals, que han de tenir reconogut el benefici per part de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, els lletrats han de presentar a la seu col·legial del partit judicial de la designació d’ofici, l’escrit …

Ampliar [+]

---

Comunicació a l'ICAIB de les telefonades de la centraleta en horari nocturn

Per tal de conèixer amb més profunditat el nombre de telefonades de la centraleta que reben els lletrats de guàrdia en horari nocturn i, concretament, entre les 00:00 i les 06:00 hores, i que, no obstant això, no requereixen personació immediata, es prega als lletrats que notifiquin aquestes telefonades a l'ICAIB, concretament a l'adreça (turnodeoficio@icaib.org), amb l'objectiu de, una vegada …

Ampliar [+]

---

Descàrrega d'impresos de TO i ALD en català i castellà

Recordam que al lloc web de l'ICAIB, concretament al menú Torn d'ofici- Documentació, els col·legiats poden descarregar-se tots els impresos relacionats amb els serveis del Torn d'Ofici i l'Assistència Lletrada al Detingut (models ALD i ALD Violència de Gènere, informe complementari de Penal i Violència de Gènere i model d'inscripció en el Torn d'Ofici), tant en català com en castellà.

Ampliar [+]

---

TO Estrangeria.- Documentació

Es recorda que des de l'entrada en vigor de la modificació de la Llei de Justícia Gratuïta operada a l'any 2015, és obligatori emplenar les sol·licituds de justícia gratuïta i informe complementari a la via administrativa prèvia, de manera que, ara, juntament amb el full d'assistència davant la policia, s'ha d'adjuntar la sol·licitud de justícia gratuïta omplida i l'informe (no …

Ampliar [+]

---

Mostreig aleatori de justificacions del TO

L’ICAIB ha dut a terme el mostreig per a la justificació de les actuacions corresponents al segon trimestre de 2017, d’acord amb allò que s’estableix a la Directriu VI de les Directrius del Torn d’Ofici, en virtut de la qual la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAIB du a terme trimestralment controls aleatoris de les justificacions presentades, així com dels …

Ampliar [+]