Per tal de conèixer amb més profunditat el nombre de telefonades de la centraleta que reben els lletrats de guàrdia en horari nocturn i, concretament, entre les 00:00 i les 06:00 hores, i que, no obstant això, no requereixen personació immediata, es prega als lletrats que notifiquin aquestes telefonades a l’ICAIB, concretament a l’adreça (turnodeoficio@icaib.org), amb l’objectiu de, una vegada reunida la informació oportuna, fer les gestions que calguin davant dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat per intentar evitar o minimitzar les telefonades en horari nocturn.