¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

TO i ALD.- Actuació davant procediments de delictes lleus

S'informa als col·legiats que en relació als procediments de delicte lleu, el lletrat ha d'actuar de la manera següent: 1.- ALD Si el dia de la guàrdia assisteix a la seu policial en un procediment com a delicte lleu, sempre que hi hagi una persona detinguda, haurà d'assistir-la, estant aquesta assistència coberta per l'import del dia de guàrdia. La norma …

Ampliar [+]

---

Descàrrega de les cartes de pagament del Torn d'Ofici

Els professionals adscrits al servei del Torn d'Ofici i ALD poden consultar i/o descarregar-se la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l'ICAIB i, concretament, des del programa SIGA- Torn d'ofici- Facturacions- Facturació- Descarregar.

Ampliar [+]

---

Substitucions en el Torn d’ALD de penal General, Menors, DUD, Estrangeria i VD

En cas de no poder assistir a una guàrdia poden demanar un canvi a l’ICAIB (guardias@icaib.org), per a la qual cosa el Col·legi recorrerà a la llista de lletrats inscrits amb aquesta finalitat, o bé, sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company, per a la qual cosa s'han de dirigir, també amb un mínim de tres …

Ampliar [+]

---

Moment del devengament de la indemnització del Torn d'ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d'ofici d'acord amb els percentatges i els moments següents: 1. Un 70 per 100. a) En processos civils, inclosos els de família, a la presentació de la còpia de la providència d'admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d'aquesta.ç b) En apel·lacions civils, …

Ampliar [+]

---

Actualització setmanal del calendari de guàrdies

Recordam als col·legiats adscrits als serveis del Torn d'Ofici i ALD que el calendari de guàrdies que es pot consultar al web s'actualitza cada setmana a fi de reflectir els canvis que es produeixen de forma justificada.

Ampliar [+]

---

Protocols d'actuació lletrada en matèria d'Estrangeria

Atès l'interès que pot tenir per als lletrats, especialment per als que es dediquen a Dret d'Estrangeria, s'adjunta seguidament un document amb els protocols d'actuació lletrada en matèria d'estrangeria, que ha elaborat la subcomissió d'Estrangeria i protecció internacional del Consell General de l'Advocacia Espanyola, amb l'objectiu de facilitar i agilitzar l'actuació lletrada en l'àmbit d'actuació de les diferents jurisdiccions en …

Ampliar [+]

---

Dades dels clients en les designacions d'ofici

S'informa que les dades personals d'un client d'ofici que apareixen a la corresponent designació de lletrat són els que el mateix justiciable ha proporcionat per a l'emplenament de l'expedient de justícia gratuïta, de manera que per obtenir-ne més informació, l'interessat s'ha de dirigir, en el cas d'un procediment iniciat, al Jutjat en el qual es tramiti la causa.

Ampliar [+]