TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

TurnoMedia Balears: nou servei de mediació per a usuaris i professionals del Torn d'Ofici

TurnoMedia Balears: nou servei de mediació per a usuaris i professionals del Torn d'Ofici
L'ICAIB posarà en marxa el pròxim 1 de febrer de 2018 el nou servei TurnoMedia Balears, que oferirà tant als usuaris del servei de justícia gratuïta com als lletrats adscrits al Torn d'Ofici la possibilitat de resoldre, mitjançant el sistema de mediació, les possibles discrepàncies que puguin produir-se entre l'advocat i el seu client o entre els mateixos col·legiats del …

Leer más

Directrius del Torn d'Ofici

Per tal de facilitar el correcte funcionament i desenvolupament dels serveis del Torn d'Ofici i assistència lletrada al detingut, i / o ajudar a resoldre alguns dels dubtes que es puguin plantejar al respecte, es recomana als col·legiats la consulta de les directrius del Torn d' ofici, que figuren a l'enllaç web:

Leer más

Assistència al detingut en policia i en jutjats

Es recorda que els lletrats que duguin a terme les assistències davant policia tenen l'obligació d'acudir quan el detingut passa a disposició judicial, encara que no sigui en el mateix dia de la guàrdia. En aquest sentit, la directriu V del torn d'ofici assenyala que la defensa d'ofici en l'àmbit penal inclou l'actuació de l'advocat des de l'assistència a les …

Leer más

Guàrdies d’ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria – 24 hores

Els lletrats de guàrdia han d’estar localitzables, disponibles o trobar-se físicament en el partit judicial on s’estigui fent la guàrdia durant les 24 hores del servei (de 9:00 h a 9:00 h. del dia següent), excepte causa justificada documentalment.

Leer más

Dades econòmiques a les sol·licituds de Justícia Gratuïta

A fi de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, és es necessari afegir les dades econòmiques a l'apartat habilitat a tal efecte dins la sol·licitud.

Leer más

Centraleta de guàrdies.- Telefonades directes dels jutjats o de les FyCSE

Recordem als lletrats que la centraleta de guàrdies, a més de notificar i distribuir les assistències lletrades a les persones detingudes, disposa d'una funcionalitat que permet al personal dels jutjats o de les forces i cossos de seguretat de l'Estat telefonar directament a un lletra determinat per tractar sobre qualque assumpte concret de l'assistència feta durant una de les seves …

Leer más

Justificació de sobreseïments a través de SIGA

Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet. Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que …

Leer más

Centraleta de guàrdies.- Opcions per tornar a escoltar el missatge

Recordam als col·legiats que quan s’accepta un avís de centraleta, es genera automàticament un correu electrònic amb la informació sobre l’origen de la telefonada (policia o jutjat) i el número de telèfon des del qual s’ha fet aquesta. Així mateix, un cop rebut l’avís i abans de penjar el telèfon, els lletrats tenen la possibilitat de marcar l’opció per tornar …

Leer más

Mostreig aleatori de justificacions del TO

L'ICAIB ha dut a terme el mostreig per a la justificació de les actuacions corresponents al quart trimestre de 2017, d’acord amb allò que s’estableix a la Directriu VI de les Directrius del Torn d’Ofici: “Trimestralment la Comissió del Torn d'Ofici durà a terme controls aleatoris de les justificacions presentades, així com dels informes d’assistència lletrada al detingut, per la …

Leer más

Torn d'Ofici Mallorca.- Presentació dels escrits d'insostenibilitat

Recordam que, atesa la instrucció procedent de Gerència de Justícia, els escrits d’insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d’Ofici en els tres partits judicials de Mallorca s'han de presentar directament davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, que és l'organisme competent per a la seva tramitació, que té la seva seu al carrer Posada de …

Leer más

ALD a estranger per Torn Penal General

S'informa als lletrats que, en el cas de realitzar una assistència a un estranger davant Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat pel Torn d'Penal General, en el supòsit d'un posterior trasllat de l'estranger als jutjats per demanar autorització judicial d'ingrés en centre d'internament d'estrangers, ha de ser assistit pel mateix lletrat que el va atendre a policia. Per tant, …

Leer más

Resolucions de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta

Els membres de la Comissió d'Assistència Jurídica sol·liciten als col·legiats que en el cas de resolucions recents, esperin un temps prudencial, d'almenys deu dies, suficient perquè l'interessat rebi la resolució en el domicili indicat en la sol·licitud de justícia gratuïta. La sol·licitud s'origina en el fet que en les últimes setmanes han estat diversos els beneficiaris que han anat presencialment …

Leer más

Inca.- Torn d'Ofici i ALD

Recordam que el servei de l'Assistència Lletrada al Detingut de Penal General a Inca inclou actuacions del torn de Menors i del d'Estrangeria, en no haver torns específics en aquest partit judicial.

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org