L’ICAIB posarà en marxa el pròxim 1 de febrer de 2018 el nou servei TurnoMedia Balears, que oferirà tant als usuaris del servei de justícia gratuïta com als lletrats adscrits al Torn d’Ofici la possibilitat de resoldre, mitjançant el sistema de mediació, les possibles discrepàncies que puguin produir-se entre l’advocat i el seu client o entre els mateixos col·legiats del Torn.

El nou servei, totalment gratuït i que prestarà el Col·legi a través de la Institució de Mediació de les Illes Balears de la qual forma part, respon al doble objectiu de, per una banda, ajudar al ciutadà i a l’advocat a superar d’una manera més àgil i directa les diferències que puguin sorgir entre ells i que, amb certa freqüència, són motiu de queixa davant la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAIB, i de l’altra, tractar de facilitar la ràpida resolució d’aquestes queixes, mitjançant un procediment voluntari, més àgil i participatiu entre les parts, que seran assistides en el procés per un mediador / a neutral.

L’experiència que en aquest sentit han desenvolupat altres col·legis d’advocats està resultant molt positiva i indiquen que la major part de les controvèrsies es resolen de manera satisfactòria i en una sola sessió de mediació.

Protocol TURNOMEDIA