TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Avís important.- Justificació d'actuacions per designacions anteriors a l'1 de gener de 2018

Recordem que actualment és l'ICAIB el que du a terme la justificació en SIGA de totes les actuacions derivades de designacions anteriors a l'1 de gener de 2018, motiu pel qual es prega als lletrats que tinguin assumptes pendents en aquest sentit que enviïn la documentació corresponent (si és un 30% només la sentència, si és un 70% l'escrit de …
Leer más

Guàrdies d’ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria. Substitucions, consulta del calendari i altres qüestions d’interès

Recordam als col·legiats diverses qüestions d’interès relacionades amb les guàdies d’ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria: DURADA DE LA GUÀRDIA.- Els lletrats de guàrdia han d’estar localitzables, disponibles o trobar-se físicament en el partit judicial on s’estigui fent la guàrdia durant les 24 hores del servei (de 9:00 h a 9:00 h. del dia següent), excepte causa justificada documentalment. SUBSTITUCIONS.- …
Leer más

Estrangeria: Sol.licituds justícia gratuïta a la via administrativa prèvia

Es recorda que des de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei de Justícia Gratuïta operada a l’any 2015, és obligatori emplenar les sol·licituds de justícia gratuïta a la via administrativa prèvia, de manera que, ara, juntament amb el full d’assistència davant la policia, s’ha d’adjuntar la sol·licitud de justícia gratuïta omplida (no així les al·legacions, ja que …
Leer más

TO i ALD.- Actuació davant procediments de delictes lleus

Informam que en relació als procediments de delicte lleu el lletrat ha d’actuar de la manera següent: Si el dia de la guàrdia assisteix a la seu policial en un procediment com a delicte lleu, sempre en el cas en què hi hagi una persona investigada o detinguda, haurà d’assistir-la estant aquesta assistència coberta per l’import del dia de guàrdia. …
Leer más

ALD a estranger per Torn Penal General

S'informa als lletrats que, en el cas de realitzar una assistència a un estranger davant Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat pel Torn d'Penal General, en el supòsit d'un posterior trasllat de l'estranger als jutjats per demanar autorització judicial d'ingrés en centre d'internament d'estrangers, ha de ser assistit pel mateix lletrat que el va atendre a policia. Per tant, …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org