TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Aprovat el Reial Decret que garanteix la concessió directa de les subvencions per a la prestació de l'assistència jurídica gratuïta en 2019

En data 2 de març s'ha publicat al BOE el Reial Decret que regula la concessió directa de les subvencions per al pagament de les actuacions professionals de prestació de l'assistència jurídica gratuïta durant l'any 2019 a les comunitats de l'anomenat territori del ministeri de Justícia o territori comú. El pagament de les subvencions es distribuirà entre els col·legis de …
Leer más

Elaborat el calendari de guàrdies del segon trimestre de 2019

Informem que s'ha elaborat el calendari de guàrdies del segon trimestre de 2019, que ja es pot consultar al web, tant al menú Torn d'ofici- Guàrdies, com en la fitxa personal del programa SIGA (fitxa col·legial- casulla Torn d'Ofici - casulla calendari de guàrdies). En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden demanar un canvi a …
Leer más

Civil.- Demandes d'execució de sentències

En els casos en els quals una demanda d'execució de sentència es produeixi dintre dels dos anys següents a la resolució judicial dictada en instància, la demanda executiva s'entén inclosa dintre de la designació principal, per la qual cosa no procedeix cap designació nova. En canvi, si dintre dels dos anys es registra una segona demanda executiva, el lletrat ho …
Leer más

ALD: Assegurança d’accidents per als lletrats de guàrdia

Es recorda als lletrats adscrits al servei d'Assistència Lletrada al Detingut que l’ICAIB té subscrita una assegurança d’accidents amb la Mutualitat de l’Advocacia per als col·legiats que estan de guàrdia. En cas de sinistre, poden posar-se en contacte amb el departament d’administració, en el correu: antonia.calafell@icaib.org
Leer más

ALD Penal General.- Nou imprès de justícia gratuïta

S'informa que al llarg de la primera setmana de març es distribuirà a totes les oficines col·legials el nou imprès de justícia gratuïta per al servei d'assistència lletrada al detingut del torn penal general, que inclou en el mateix document tant les dades de la propia sol·licitud, com l'informe complementari i l'autorització d'accés als fitxers de les administracions públiques. L'imprès …
Leer más

Direcció lletrada en els procediments relacionats amb violència de gènere

Es recorda als lletrats que, d’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 1/04, és obligatori que una víctima de violència de gènere tengui una mateixa direcció lletrada que n’assumeixi la defensa, la qual cosa s’aplica a tots els processos i a tots els procediments administratius que tenguin causa directa o indirecta en la violència patida.
Leer más

Torn d'Ofici Mallorca.- Presentació dels escrits d'insostenibilitat

Recordam que, atesa la instrucció procedent de Gerència de Justícia, els escrits d’insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d’Ofici en els tres partits judicials de Mallorca s'han de presentar directament davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, que és l'organisme competent per a la seva tramitació, que té la seva seu al carrer Posada de …
Leer más

Consultes a l'ICAIB sobre procediments concrets

Davant les consultes que de vegades fan els col·legiats sobre qüestions concretes de cóm procedir en un procès determinat, es recorda que l'ICAIB no pot intervenir en la direcció lletrada d'un procediment, ja que, entre altres factors, no coneix l'expedient ni les circumstàncies concretes del client. En aquest sentit, la funció d'orientació que pot dur a terme el Col·legi només …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org