Es recorda als lletrats que, d’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 1/04, és obligatori que una víctima de violència de gènere tengui una mateixa direcció lletrada que n’assumeixi la defensa, la qual cosa s’aplica a tots els processos i a tots els procediments administratius que tenguin causa directa o indirecta en la violència patida.