Davant les consultes que de vegades fan els col·legiats sobre qüestions concretes de cóm procedir en un procès determinat, es recorda que l’ICAIB no pot intervenir en la direcció lletrada d’un procediment, ja que, entre altres factors, no coneix l’expedient ni les circumstàncies concretes del client.

En aquest sentit, la funció d’orientació que pot dur a terme el Col·legi només es pot relacionar amb els requisits i les condicions que, per al correcte desenvolupament del servei, maquen la Llei d’assistència jurídica gratuïta i el Codi Deontològic.