El dilluns 9 de novembre el portal web de l’ICAIB va estrenar un nou disseny pensat perquè la carta de presentació del Col·legi a Internet sigui més dinàmica, moderna i àgil. Al nou lloc web prima ara la facilitat de la navegació, per una banda, i la claredat en la presentació del contingut, per altra.

El portal disposa d’un disseny responsive design que ens permet visualitzar la informació des de diferents dispositius electrònics i incorpora noves funcionalitats que fan encara més fàcil localitzar les notícies i els serveis que es presten als col·legiats i als ciutadans, un altre dels objectius bàsics amb els quals s’han dut a terme les modificacions.

En definitiva es tracta de posar a l’abast dels usuaris una eina de comunicació més senzilla i intuïtiva i, a la vegada, més operativa. La idea és, a més, que només al primer cop d’ull els visitants coneguin quines són les accions formatives i les activitats col·legials previstes, així com les notícies principals relacionades amb el Col·legi i l’advocacia balear.