¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
---
Actes commemoratius del Dia de la Justícia Gratuïta

Actes commemoratius del Dia de la Justícia Gratuïta

Amb motiu de la sisena edició del Dia de la Justícia Gratuïta, l'ICAIB organitza diferents actes, entre els quals figuren els següents: V Partit de Futbol per la Justícia Gratuïta Advocacia-Premsa El partit, que disputen un equip d'advocats i un altre de premsa, serà el dijous 7 de juliol, a les 20:00 hores, a les instal·lacions del CampusEsport de la …

Ampliar [+]

---
Accés gratuït al portal d’informació jurídica d’Aranzadi

Accés gratuït al portal d’informació jurídica d’Aranzadi

Gràcies al conveni firmat entre l’ICAIB i l’editorial Aranzadi, amb el carnet col·legial els advocats tenen accés des de l’1 de gener de 2016 a la base de dades en linia, on tenen a la seva disposició una completa selecció de jurisprudència, legislació, doctrina i formularis. Les pautes per acceder-hi són les següents. Pautes Aranzadi

Ampliar [+]

---

Mallorca Torn d'Ofici: escrits d'insostenibilitat

Informam els col·legiats que, atesa la nova instrucció de Gerència de Justícia, els escrits d'insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d'Ofici en els tres partits judicials de Mallorca hauran de presentar-se directament davant la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, l'òrgan competent per a la seva tramitació, amb seu al carrer Posada de la Real, nombre …

Ampliar [+]

---

Consulta del cens de col·legiats de l'ICAIB

Recordam als col·legiats que poden consultar la guia col·legial en el menú de la part superior del lloc web de l'ICAIB, concretament a Col·legi- Guia Col·legial. i que per fer la consulta, només s'ha de prèmer sobre el logotip blau d'Advocacia Espanyola. La guía col·legial permet localitzar a tots els col·legiats a les Illes pel seu nom i cognoms, per …

Ampliar [+]

---
Ja es pot consultar per Internet el número 14 de la Revista Jurídica de les Illes Balears

Ja es pot consultar per Internet el número 14 de la Revista Jurídica de les Illes Balears

Informam els col·legiats que ja es pot consultar al lloc web http://revistajuridicaib.icaib.org/ el número 14 de la Revista Jurídica de les Illes Balears, una publicació que dirigeix el magistrat Carlos Gómez i que coediten la Fundació per a la Pràctica Jurídica i l’Institut d’Estudis Autonòmics amb l'objectiu de promoure l’estudi i la difusió de diferents qüestions relacionades amb el dret. …

Ampliar [+]

---

Sales i despatxos

L'ICAIB disposa a totes les seus de diversos espais que posa a l'abast dels col•legiats que, per circumstàncies especials i/o imprevistes, s'hagin de reunir amb els seus clients fora del seu propi despatx. Aquest servei, que s'ofereix dintre de l'horari col•legial, és gratuït, excepte en aquells supòsits en què el lletrat actuï en representació d'una empresa o entitat, casos en …

Ampliar [+]

---
Disponibilitat i bon ús de les togues

Disponibilitat i bon ús de les togues

Els col·legiats disposen a les oficines de l'ICAIB en els jutjats de diverses togues que estan a la seva disposició perquè puguin emprar-les en els judicis. No obstant això, no és infreqüent que, després del seu ús, el personal de l'ICAIB les trobi o bé dins de la sala de vistes o bé sobre bancs, baranes, etcètera, la qual cosa, …

Ampliar [+]

---

Punt d’informació cadastral

En virtut de l’acord signat amb l’Adreça del Cadastre, el ICAIB s’ha convertit en un Punt d’Informació Cadastral, de manera que els advocats poden accedir via Internet a les dades cadastrals (propis i dels seus clients) de qualsevol lloc d’Espanya i obtenir al moment el certificat cadastral corresponent. Els professionals que contin amb la deguda autorització del titular podran, així …

Ampliar [+]

---

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica al web un recull de les principals novetats publicades al BOE i al BOIB

---

Normes de repartiment de la Sala Tercera del Tribunal Suprem

Adjuntam seguidament la comunicació de la Secretaria de Govern del Tribunal Suprem en què s'informa dels acords adoptats sobre la composició de la secció d'admissions de la Sala Tercera, i de les normes de repartiment, funcionament i assignació de les ponències en aquesta sala . Acord Sala Govern TS

Ampliar [+]