Sales i despatxos

Com a conseqüència de la COVID-19, l’ICAIB ha posat en marxa un servei de sales virtuals perquè els lletrats puguin reunir-se amb els seus clients i / o companys de professió de forma telemàtica, a través de la plataforma creada específicament per a això, i amb plenes garanties de confidencialitat.

El nou servei es canalitza a través de l’adreça electrònica andrea.torrens@icaib.org, en la qual els col·legiats hauran d’especificar el dia exacte de la reunió. El sol·licitant rebrà a la seva adreça electrònica un usuari, una contrasenya i un enllaç per a la videoconnexió, aquest darrer d’accés exclusiu per a l’interessat i els seus clients.

Els col·legiats han de tenir en compte, només, els factors següents:

  1. El sol·licitant és qui haurà de proporcionar l’enllaç a les persones citades per a la videoreunió i indicar-les l’hora de la mateixa.
  2. També serà el lletrat el qui, a l’hora indicada per ell, haurà de ser el primer a connectar-se, per a la qual cosa se li demanarà l’usuari i la contrasenya assignats per a l’administrador.
  3. És important indicar bé la data de la reunió, atès que les credencials s’esborren a l’endemà de la data indicada en el correu de sol·licitud.

Aquestes reunions podran dur-se a terme a qualsevol hora del dia indicat i no tenen límit temporal de durada. La recomanació és que la trobada virtual no superi les deu persones, a fi de no generar problemes o interrupcions en la connexió.

SALES PER A REUNIONS PRESENCIALS

L’ICAIB disposa a totes les seus de diferents espais que posa a l’abast dels col·legiats que, per circumstàncies especials i/o imprevistes, necessiten reunir-se amb els seus clients, de forma presencial, fora del propi despatx. Aquest servei s’ofereix en horari col·legial i és gratuït, excepte en els supòsits en què el lletrat actuï en representació d’una empresa o entitat.

Per tal de conèixer la disponibilitat de sales a la data i l’hora fixada per a la reunió amb el client i facilitar l’òptima gestió de les reserves, s’ha de d’enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica andrea.torrens@icaib.org, especificant nom complet, número de col·legiat, nombre de persones que assistiran i durada aproximada de la reunió (no obstant això, s’ha de tenir en compte que per cobrir les possibles necessitats de reunió presencial de tots els col·legiats, els espais solen reservar-se, llevat de casos excepcionals , un màxim d’una hora).