Sales i despatxos

SALES PER A REUNIONS PRESENCIALS

L’ICAIB disposa a totes les seus de diferents espais que posa a disposició dels col·legiats que, per circumstàncies especials i/o imprevistes, necessiten reunir-se amb els seus clients, de forma presencial, fora del seu despatx. Aquest servei s’ofereix en horari col·legial i és gratuït, llevat dels supòsits en què el lletrat actuï en representació d’una empresa o una entitat.

Per tal de conèixer la disponibilitat de sales en la data i hora fixada per a la reunió amb el client i facilitar l’òptima gestió de les reserves, cal enviar, amb antelació suficient, un correu electrònic a l’adreça electrónica corresponent a cada seu: andrea.torrens@icaib.org (seu Palma); manacor@icaib.org (Manacor); magdalena.pieras@icaib.org (Inca); i menorca@icaib.org i eivissa@icaib.org per, respectivament, les seus de Menorca i Eivissa.

Al correu, s’haurà d’especificar nom complet, número de col·legiat, nombre de persones que hi assistiran i durada aproximada de la reunió (no obstant això, s’ha de tenir en compte que, per cobrir les possibles necessitats de reunió presencial de tots els col·legiats, els espais solen reservar-se, llevat de casos excepcionals, un màxim d’una hora).

Els horaris per a reserva de sala són:

  • Palma, de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 hores i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores.
  • Seu dEivissa: de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 hores i els dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.00 h.
  • Seu de Menorca: de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 hores i dimarts i dijous, de 16.00 a 18.00 hores.
  • Seus d’Inca i Manacor: de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 hores i els dimecres de 16.00 a 18.00 hores.

(*). Durant el mes d’agost no hi haurà servei de sales en horari d’horabaixa.

SALES VIRTUALS PER A REUNIÓ DELS LLETRATS AMB ELS SEUS CLIENTS

Com a conseqüència de la COVID-19, l’ICAIB ha posat en marxa un servei de sales virtuals perquè els lletrats puguin reunir-se amb els seus clients i / o companys de professió de forma telemàtica, a través de la plataforma creada específicament per a això, i amb plenes garanties de confidencialitat.

El nou servei es canalitza a través de l’adreça electrònica andrea.torrens@icaib.org, en la qual els col·legiats hauran d’especificar el dia exacte de la reunió. El sol·licitant rebrà a la seva adreça electrònica un usuari, una contrasenya i un enllaç per a la videoconnexió, aquest darrer d’accés exclusiu per a l’interessat i els seus clients.

Els col·legiats han de tenir en compte, només, els factors següents:

  1. El sol·licitant és qui haurà de proporcionar l’enllaç a les persones citades per a la videoreunió i indicar-les l’hora de la mateixa.
  2. També serà el lletrat el qui, a l’hora indicada per ell, haurà de ser el primer a connectar-se, per a la qual cosa se li demanarà l’usuari i la contrasenya assignats per a l’administrador.
  3. És important indicar bé la data de la reunió, atès que les credencials s’esborren a l’endemà de la data indicada en el correu de sol·licitud.

Aquestes reunions podran dur-se a terme a qualsevol hora del dia indicat i no tenen límit temporal de durada. La recomanació és que la trobada virtual no superi les deu persones, a fi de no generar problemes o interrupcions en la connexió.