¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
Front comú per mantenir l'exempció de l'IVA en el Torn d'Ofici

Front comú per mantenir l'exempció de l'IVA en el Torn d'Ofici

Davant el canvi de criteri recentment operat per la Direcció General de Tributs que, a la seva consulta vinculant V0179-17, de 25 de gener, passa a considerar que els serveis prestats en el Torn d'Ofici i ALD estan subjectes i no exempts d'IVA, l'ICAIB, conjuntament amb el Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE) i altres corporacions professionals d'advocats, duen a …

Ampliar [+]

---

Informe jurídic CGAE: la prestació de Justícia Gratuïta, per la seva pròpia naturalesa, no està subjecta a IVA

Els Serveis Jurídics del Consell General de l'Advocacia Espanyola han elaborat un informe jurídic en relació a la consulta V0179/17 de la Direcció General de Tributs per la qual canvia el seu criteri en relació al devengament de l'IVA aplicat a les quantitats que s'assignen als advocats que presten el servei d'assistència jurídica gratuïta. En el seu informe, Advocacia Espanyola …

Ampliar [+]

---

Justificació de sobreseïments

Per justificar els sobreseïments provisionals, que han de tenir reconogut el benefici per part de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, els lletrats han de presentar a la seu col·legial del partit judicial de la designació d'ofici, l'escrit segellat presentat davant el Jutjat i l’aute de sobreseïment, essent la Comissió de torn d'ofici la que indicarà allò que correspon al departament …

Ampliar [+]

---

Civil.- Demandes d'execució de sentències

En els casos en els quals una demanda d'execució de sentència es produeixi dintre dels dos anys següents a la resolució judicial dictada en instància, la demanda executiva s'entén inclosa dintre de la designació principal, per la qual cosa no procedeix cap designació nova. En canvi, si dintre dels dos anys es registra una segona demanda executiva, el lletrat ho …

Ampliar [+]

---

Dades econòmiques a les sol·licituds de Justícia Gratuïta

A fi de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, és es necessari afegir les dades econòmiques a l'apartat habilitat a tal efecte dins la sol·licitud.

Ampliar [+]

---

Centraleta de localització de lletrats de guàrdia

Recordam als col·legiats que quan s’accepta un avís de centraleta, es genera automàticament un correu electrònic amb la informació sobre l’origen de la telefonada (policia o jutjat) i el número de telèfon des del qual s'ha fet aquesta. Així mateix, un cop rebut l’avís i abans de penjar el telèfon, els lletrats tenen la possibilitat de marcar l’opció per tornar …

Ampliar [+]

---

ALD a estranger per Torn Penal General

S'informa als lletrats que, en el cas de realitzar una assistència a un estranger davant Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat pel Torn d'Penal General, en el supòsit d'un posterior trasllat de l'estranger als jutjats per demanar autorització judicial d'ingrés en centre d'internament d'estrangers, ha de ser assistit pel mateix lletrat que el va atendre a policia. Per tant, …

Ampliar [+]

---

TO Estrangeria.- Documentació

Es recorda que des de l'entrada en vigor de la modificació de la Llei de Justícia Gratuïta operada a l'any 2015, és obligatori emplenar les sol·licituds de justícia gratuïta i informe complementari a la via administrativa prèvia, de manera que, ara, juntament amb el full d'assistència davant la policia, s'ha d'adjuntar la sol·licitud de justícia gratuïta omplida i l'informe (no …

Ampliar [+]

---

Consultes a l'ICAIB sobre procediments concrets

Davant les consultes que de vegades fan els col·legiats sobre qüestions concretes de cóm procedir en un procès determinat, es recorda que l'ICAIB no pot intervenir en la direcció lletrada d'un procediment, ja que, entre altres factors, no coneix l'expedient ni les circumstàncies concretes del client. En aquest sentit, la funció d'orientació que pot dur a terme el Col·legi només …

Ampliar [+]

---

Mallorca Torn d'Ofici: escrits d'insostenibilitat

Informam els col·legiats que, atesa l'instrucció de Gerència de Justícia, els escrits d'insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d'Ofici en els tres partits judicials de Mallorca hauran de presentar-se directament davant la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, l'òrgan competent per a la seva tramitació, amb seu al carrer Posada de la Real, nombre 6, de …

Ampliar [+]

---

Inca.- Torn d'Ofici i ALD

Recordam que el servei de l'Assistència Lletrada al Detingut de Penal General a Inca inclou actuacions del torn de Menors i del d'Estrangeria, en no haver torns específics en aquest partit judicial.

Ampliar [+]