¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
Hisenda suspèn l'aplicació de l'IVA a la Justícia gratuïta amb efectes retroactius des de l'1 de gener

Hisenda suspèn l'aplicació de l'IVA a la Justícia gratuïta amb efectes retroactius des de l'1 de gener

El ministre de Justícia ha donat trasllat al Consell General de l'Advocacia Espanyola de la comunicació emesa pel ministeri d'Hisenda per la qual es suspenen, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2017, els efectes de la resolució que aquest organisme havia dictat el 25 de gener i que declarava subjecta a IVA l'assistència jurídica gratuïta. La suspensió …

Ampliar [+]

---

Assistència en procediment de diligències urgents de judici ràpid

Es recorda que en el procediment de diligències urgents de judici ràpid, si un detingut és presentat davant el jutjat amb posterioritat al dia de l'assistència lletrada en dependències policials, l'advocat que hagi assistir al detingut a policia l'haurà d'assistir també al jutjat . Així, el lletrat de guàrdia ha de comparèixer davant el Jutjat per a l'assistència als detinguts …

Ampliar [+]

---

Inclusió en el llistat per fer substitucions d'ALD

S'informa que els lletrats adscrits al servei d'assistència lletrada al detingut poden sol·licitar la seva inclusió en el llistat habilitat per l'ICAIB per fer substitucions d'ALD, per a a la qual cosa poden enviar un correu a l'adreça electrònica: guardias@icaib.org

Ampliar [+]

---

Civil.- Demandes d'execució de sentències

En els casos en els quals una demanda d'execució de sentència es produeixi dintre dels dos anys següents a la resolució judicial dictada en instància, la demanda executiva s'entén inclosa dintre de la designació principal, per la qual cosa no procedeix cap designació nova. En canvi, si dintre dels dos anys es registra una segona demanda executiva, el lletrat ho …

Ampliar [+]

---

ALD: Assegurança d’accidents per als lletrats de guàrdia

Es recorda als lletrats adscrits al servei d'Assistència Lletrada al Detingut que l’ICAIB té subscrita una assegurança d’accidents amb la Mutualitat de l’Advocacia per als col·legiats que estan de guàrdia. En cas de sinistre, poden posar-se en contacte amb el departament d’administració, en el correu: antonia.calafell@icaib.org

Ampliar [+]

---

Protocol d'actuació en assistències a persones detingudes

Adjuntam seguidament el Protocol d'actuació en Assistència a persones detingudes en centre de detenció, que va ser aprovat pel Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola en data 30 d'octubre de 2015. El protocol recull les actuacions professionals que s'han de seguir en l'assistència jurídica als detinguts en seu policial i es recomana als lletrats que exigeixin el seu compliment …

Ampliar [+]