Adjuntam seguidament el Protocol d’actuació en Assistència a persones detingudes en centre de detenció, que va ser aprovat pel Ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola en data 30 d’octubre de 2015.

El protocol recull les actuacions professionals que s’han de seguir en l’assistència jurídica als detinguts en seu policial i es recomana als lletrats que exigeixin el seu compliment en els centres de detenció.

PROTOCOL

PROTOCOL QR