El ministre de Justícia ha donat trasllat al Consell General de l’Advocacia Espanyola de la comunicació emesa pel ministeri d’Hisenda per la qual es suspenen, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2017, els efectes de la resolució que aquest organisme havia dictat el 25 de gener i que declarava subjecta a IVA l’assistència jurídica gratuïta. La suspensió ara acordada per Hisenda implica, segons Justícia, “que els professionals no hauran de fer la declaració de l’IVA del primer trimestre pel que fa a l’assistència jurídica gratuïta”.

En una nota feta pública per Justícia, s’indica que, d’aquesta manera, Hisenda té en compte la Proposició de Llei presentada al Congrés la darrera setmana de març, que es tramitarà pel procediment d’urgència, i per la qual es modificarà la Llei 1/1996 a fi de reforçar el sistema i la garantia de l’accés dels ciutadans a l’Administració de Justícia. “Aquesta iniciativa – assegura el ministeri- té per objecte adoptar les mesures necessàries per consolidar el dret constitucional a la tutela judicial efectiva i reforçar la configuració legal del dret a l’assistència jurídica gratuïta ressaltant el caràcter obligatori de l’organització del servei per part dels col·legis professionals i el caràcter gratuït de la seva prestació. Tot això, amb l’objectiu de mantenir el servei que es presta al marge de tota subjecció o aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit “.

Nota del ministeri