¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

T.O. i ALD.- Pagament dels assumptes del cuart trimestre de 2016

En data 28 d'abril de 2017 - dia en el qual el Col·legi ha rebut la pertinent transferència del ministeri de Justícia- l'ICAIB ha ordenat a les entitats bancàries el pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i d'Assistència Lletrada al Detingut corresponents al quart trimestre del 2016 i ja ha remès per correu electrònic als col·legiats la justificació corresponent. L'ordre …

Ampliar [+]

---

Substitucions de guàrdies i consulta del calendari

En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden demanar un canvi a l'ICAIB (guardias@icaib.org), per la qual cosa el Col·legi recorrerà al llistat de lletrats inscrits a aquesta finalitat, o bé sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del TO, cas en què s'han de dirigir, també amb tres dies d'antelació, a …

Ampliar [+]

---

Eivissa.- Necessitat de noves altes en el TO de Laboral

Informem als lletrats que, donades les necessitats del servei, cal incrementar el nombre d'altes en el Torn d'Ofici de Laboral del partit judicial d'Eivissa. Els lletrats que estiguin interessats a formar part d'aquest torn poden enviar la seva sol·liciud o bé a l'adreça turnodeoficio@icaib.org o bé a eivissa@icaib.org Els requisits són els mateixos que els exigits per als torns generals …

Ampliar [+]

---

Presentació de justificants d'ALD

D'acord amb les Directrius del Torn d'Ofici, es recorda que els lletrats d'alta en el servei d'ALD han de presentar a les oficines de l'ICAIB les assistències de guàrdia i la documentació relativa a la justícia gratuïta en el termini de set dies des de la seva realització.

Ampliar [+]

---

Centraleta de guàrdies

Recordem als lletrats que la centraleta de guàrdies, a més de notificar i distribuir les assistències lletrades a les persones detingudes, disposa d'una funcionalitat que permet al personal dels jutjats o de les forces i cossos de seguretat de l'Estat telefonar directament a un lletra determinat per tractar sobre qualque assumpte concret de l'assistència feta durant una de les seves …

Ampliar [+]

---

ALD a estranger per Torn Penal General

S'informa als lletrats que, en el cas de realitzar una assistència a un estranger davant Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat pel Torn d'Penal General, en el supòsit d'un posterior trasllat de l'estranger als jutjats per demanar autorització judicial d'ingrés en centre d'internament d'estrangers, ha de ser assistit pel mateix lletrat que el va atendre a policia. Per tant, …

Ampliar [+]

---

Assistència lletrada a persona investigada

En virtut d'una sèrie d'incidències sorgides davant els dubtes sobre l'obligació d'assistir a un investigat, s'informa als lletrats que: Per a la lectura de drets i presa de declaració o pràctica de diligències de prova, es requerirà la presència lletrada per les Forces i Cossos de seguretat; Mentre que per al simple inici d'atestat, lectura de drets i remissió a …

Ampliar [+]

---

Inca.- Torn d'Ofici i ALD

Recordam que el servei de l'Assistència Lletrada al Detingut de Penal General a Inca inclou actuacions del torn de Menors i del d'Estrangeria, en no haver torns específics en aquest partit judicial.

Ampliar [+]