¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
Homenatge a l'advocacia d'ofici en el Dia de la Justícia Gratuïta

Homenatge a l'advocacia d'ofici en el Dia de la Justícia Gratuïta

Amb motiu de la setena edició del Dia de la Justícia Gratuïta, que se celebra el dia 12 de juliol, l'ICAIB està organitzant diferents actes per tal de reconèixer el treball i la dedicació dels professionals adscrits als serveis del Torn d'Ofici i l'assistència lletrada al detingut. En concret, els actes que es duran a terme són els següents: 6 …

Ampliar [+]

---

Presentació de justificants de ALD

D'acord amb les Directrius del Torn d'Ofici, es recorda que els lletrats d'alta en el servei de ALD han de presentar en les oficines del ICAIB les assistències de guàrdia i la documentació relativa a la justícia gratuïta en el termini de set dies des de la seva realització.

Ampliar [+]

---

Comunicació a l'ICAIB de les telefonades de la centraleta en horari nocturn

Per tal de conèixer amb més profunditat el nombre de telefonades de la centraleta que reben els lletrats de guàrdia en horari nocturn i, concretament, entre les 00:00 i les 06:00 hores, i que, no obstant això, no requereixen personació immediata, es prega als lletrats que notifiquin aquestes telefonades a l'ICAIB, concretament a l'adreça (turnodeoficio@icaib.org), amb l'objectiu de, una vegada …

Ampliar [+]

---

Guàrdies d'ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria

Recordam que les lletrats de guàrdia han d'estar localitzables, disponibles o trobar-se físicament en el partit judicial on s'estigui fent la guàrdia durant les 24 hores del servei (de 9:00 h a 9:00 h. de l'endemà), excepte causa justificada.

Ampliar [+]

---

Protocol d'actuació en assistències a persones detingudes

Adjuntam seguidament el Protocol d'actuació en Assistència a persones detingudes en centre de detenció, que va ser aprovat pel Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola en data 30 d'octubre de 2015. El protocol recull les actuacions professionals que s'han de seguir en l'assistència jurídica als detinguts en seu policial i es recomana als lletrats que exigeixin el seu compliment …

Ampliar [+]

---

Avisos de la Policia per assistències a judicis ràpids

Davant els dubtes plantejats per alguns lletrats, els informam que els lletrats tenen l'obligació de realitzar l'assistència sol·licitada per a judici ràpid, tant si l'avís procedeix del jutjat com si procedeix de la Policia.

Ampliar [+]

---

Formentera: assistència a detinguts

Recordam als col·legiats adscrits al servei d'ALD que els lletrats que siguin requerits per dur a terme una assistència a Formentera poden demanar un tiquet per al vaixell a les oficines de l'ICAIB de la seu d'Eivissa. En cas que l'avís ses faci en horari no col·legial i, per tant, el lletrat hagi d'abonar l'import del bitllet, podrà recuperar- lo …

Ampliar [+]