TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Ofensiva de l’advocacia per reclamar l’actualització dels barems del TO i l’ALD

Aquestes darreres setmanes s’han intensificat els contactes entre el Consell General de l’Advocacia Espanyola, l’ICAIB i els altres col·legis d’advocats de les comunitats autònomes sense competències de justícia transferides per tal de traslladar al Ministeri de Justícia les nostres reivindicacions i avançar significativament en la negociació de millores en els barems de justícia gratuïta. A hores d’ara, com ja se …

Leer más

Obligació d’omplir les sol·licituds de justícia gratuïta i l’informe complementari

Es recorda que, des de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei de justícia gratuïta l’any 2015, és obligatori omplir les sol·licituds de justícia gratuïta i l’informe complementari en la via administrativa prèvia, de manera que ara, al full de l’assistència davant la policia, s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud de justícia gratuïta emplenada i l’informe, però no les …

Llegir més

Actualització setmanal del calendari de guàrdies

Recordam als col·legiats adscrits als serveis del Torn d'Ofici i ALD que el calendari de guàrdies que es pot consultar al web s'actualitza cada setmana a fi de reflectir els canvis que es produeixen de forma justificada.

Llegir més

Centraleta de guàrdies. Què cal fer quan es reben unes quantes telefonades a la vegada?

En cas que els lletrats rebin unes quantes telefonades a la vegada des de la centraleta de guàrdies, llevat de les guàrdies unipersonals (Estrangeria Palma, Judicis Ràpids Inca, Manacor, Ciutadella i Maó, Violència de Gènere Inca, Manacor, Eivissa, Ciutadella i Maó, i Penal General Ciutadella i Maó), s’aconsella actuar de la manera següent: Si el lletrat o lletrada preveu que …

Llegir més

Servei de digitalització de documents

Recordam la utilitat que, als efectes de facilitar que els lletrats del torn d'ofici puguin obtenir còpies de les actuacions en els expedients judicials assignats, té el servei de digitalització de documents que l'ICAIB posa a la seva disposició a través de Zertifika, a un preu realment competitiu, de 0,05 euros més IVA per pàgina. A més, els que es …

Leer más

AVÍS IMPORTANT.- Els pagaments del Torn d'Ofici i ALD passen a ser mensuals

AVÍS IMPORTANT.- Els pagaments del Torn d'Ofici i ALD passen a ser mensuals
Gràcies a les gestions que ha duit a terme l’Advocacia Espanyola, el Ministeri de Justícia ha aprovat modificar el sistema de pagament del torn d'ofici i ALD, que a partir del mes de març de 2018 serà mensual, en lloc de trimestral com fins ara. Això suposa que els advocats poden justificar mensualment els assumptes del torn d'ofici a la …

Leer más

Protocol d'actuació en assistències a persones detingudes

Adjuntam seguidament el Protocol d'actuació en Assistència a persones detingudes en centre de detenció, que va ser aprovat pel Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola en data 30 d'octubre de 2015. El protocol recull les actuacions professionals que s'han de seguir en l'assistència jurídica als detinguts en seu policial i es recomana als lletrats que exigeixin el seu compliment …

Leer más

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org