Gràcies a les gestions que ha duit a terme l’Advocacia Espanyola, el Ministeri de Justícia ha aprovat modificar el sistema de pagament del torn d’ofici i ALD, que a partir del mes de març de 2018 serà mensual, en lloc de trimestral com fins ara.

Això suposa que els advocats poden justificar mensualment els assumptes del torn d’ofici a la seva fitxa personal del SIGA. En el cas de les assistències del servei d’assistència lletrada al detingut, es recomana que, un cop feta la guàrdia, les assistències es lliurin com més aviat millor a la seu col·legial corresponent.

La previsió és que durant aquest mes de març s’abonin als professionals adscrits a aquests serveis les quantitats corresponents als mesos de gener i febrer de 2018, així com les del quart trimestre del 2017.

El Consell General de l’Advocacia informa que aviat mantindran una nova trobada amb el ministeri per tal de continuar treballant en la millora del sistema i de les retribucions dels professionals que la presten.