CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

Concurs – convocatòria d’una plaça per a l’atenció dels telèfons d’incidències i de centraleta de guàrdies d’ALD. Sol·licituds fins a les 14:00 h del dia 23 de octubre

La Junta de Govern ha convocat un concurs per cobrir la plaça de control dels telèfons d’incidències i de centraleta de guàrdies d’ALD en horari no laboral de l’ICAIB. Aquest servei es prestarà en règim d’arrendament de serveis l’1 de gener a 31 de desembre de 2021 i les funcions consistiran al’atenció del telèfon d’incidències assignat per a urgències de …

Leer más

Avís molt important sobre la tramitació de NIES a l'ICAIB

S'informa als col·legiats que aquest mateix matí (dilluns 19 d'octubre) des de la Prefectura Superior de Policia, i en base a allò quedisposa la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a partir d'ara l'ICAIBnomés podrà tramitar els NIES si els advocats presenten el podernotarial atorgat al seu nom i el passaport o la targetad'identitat del sol·licitant …

Leer más

Sales a l’ICAIB Palma per a la participació dels col·legiats en judicis per videoconferència

Atès el caràcter preferent que la Llei 3/2020 atorga a la celebració de judicis per videoconferència per a determinat tipus d'assumptes, i a fi de facilitar l'accés dels col·legiats al nou sistema, recordem que l'ICAIB ha habilitat, a la seu de la Rambla, dues sales o espais amb els mitjans tècnics necessaris. El nou servei funciona amb reserva prèvia, que …

Leer más

Elaboració on line de llistes diverses d’advocats. Termini de sol·licitud fins el 30 de novembre

L’ICAIB ha iniciat l’elaboració de diverses llistes d’advocats (concretament les llistes d’administradors concursals, àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits Civil i Mercantil, mediadors de Família perits judicials i advocats experts en Dret estranger per a la seva remissió als jutjats i/o organismes corresponents. Les persones interessades a sol·licitar la inscripció en algun o alguns d’aquests registres han de fer-ho necessàriament …

Leer más
Elaboració on line de llistes diverses d’advocats. Termini de sol·licitud fins el 30 de novembre

29/10/2020.- Atenció online personalitzada sobre l'assegurança de RC

Informem que un representant de la companyia amb la qual l'ICAIB té concertada la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil estarà a disposició dels col·legiats el pròxim 29 d'octubre, de les 09:00 a les 11:00 hores. Atesa l'actual situació especial com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, les persones que estiguin interessades a plantejar una consulta sobre …

Leer más

Concurs per a cobrir set places del SOJ a Mallorca.- Presentació de sol·licituds fins a les 14.00 hores del dia 20 d’octubre

Adjuntem al final d'aquestes línies les convocatòries aprovades per la Junta de Govern per a cobrir un total de set places en el Servei d'Orientació Jurídica i, concretament, cinc al SOJ de Palma, una al d'Inca i una altra al SOJ de Manacor . El servei es prestarà en règim d'arrendament de serveis l'1 de gener a 31 de desembre …

Leer más

Sales virtuals per a reunions dels advocats amb els seus clients

L’ICAIB ofereix el nou servei de sales virtuals perquè els lletrats puguin reunir-se amb els seus clients i / o companys de professió de forma telemàtica, a través de la plataforma creada específicament per a això, i amb plenes garanties de confidencialitat. El servei es canalitza a través de l'adreça electrònica andrea.torrens@icaib.org, en la qual els col·legiats hauran d'especificar el …

Leer más

19/10/2020.- Inauguració del curs de la Reial Acadèmiade Jurisprudència i Legislació. Conferència: "El projecte de Llei Orgànica de regulació de l'eutanàsia"

Amb motiude la inauguració del curs acadèmic2020-2021, la Reial Acadèmiade Jurisprudència i Legislacióde les Illes Balears organitza aquesta conferència, que tindrà lloc a l'ICAIB Palma, a les 19 hores, i que anirà a càrrec de la senyora Carmen Tomás i Valiente Lanuza, professora de Dret penal de la UIB. Donades lesmesures sanitàries derivades de la COVID-19, l'aforament és limitat.

Leer más

Nota actualitzada sobre tràmits no presencials a l’AEAT

S’adjunta al final d’aquestes línies la nota actualitzada sobtre tràmits no presencials que es poden dur a terme a l’AEAT.

Leer más

La Mutualidad activa la campanya "Fes mutualista a un familiar"

Afavorir la incorporació a la Mutualitat de familiars de mutualistes, fins a segon grau, mitjançant la contractació de qualsevol dels productes d'estalvi que ofereix la Mutualitat, és l'objectiu de la campanya "Fes mutualista a un familiar" activada per la aquesta entitat. La campanya preveu que fins al 31 de desembre de 2020, qualsevol mutualista que formalitzi la contractació, per un …

Leer más
La Mutualidad activa la campanya "Fes mutualista a un familiar"

Servei de mediació civil imercantil

Recordem que l'ICAIBdisposa d'un servei de mediació, a través de la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB) i que és prestat per professionals específicamentformats en la gestió de conflictes civils i mercantils. El paper delslletrats en el procediment de mediació és important, atès que en els acords que les parts puguin adoptar a través de la negociaciódurant aquest …

Leer más

28/10/2020. Assemblea general ordinàriad'Alter Mútua dels Advocats

El pròxim 28 d'octubre, a les 12:00 hores en primeraconvocatòria i a les 13:00 en segona, tindrà lloc a la sala d'actes del Palauet del Col·legide l'Advocacia de Barcelona (c / Mallorca, 283), l'Assemblea Generalordinària d'Alter Mútua, mutualitat de previsiósocial dels advocats. Entre els assumptes inclosos en l'ordre del diafiguren la constitució de la mesa electoral per a l'elecció de …

Leer más

Serveis gratuïts de normalització lingüística per als col·legiats

En virtut del conveni que tenen subscrit l'ICAIB i Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, els col·legiats poden tenir accés gratuït a alguns serveis de normalització lingüística com ara la possibilitat que els que estiguin interessats puguin traduir al català el web del seu despatx professional. Per això, han de posar-se en contacte amb Paraula per enviar-hi els textos que ha …

Leer más

Alter Mútua dels Advocats: atenció personalitzada i campanya Assegurança Salut AlterMedic Plus

S'informa que el delegat d'Alter Mútua a Illes Balears, Eduardo Codina està a la seva disposició per a atendre a tots aquells futurs col·legiats que vulguin informar-se sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats per a l'exercici professional per compte pròpia, així com a aquells col·legiats no exercents i exercents que vulguin millorar …

Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube