L’ICAIB ofereix el servei de sales virtuals perquè els lletrats puguin reunir-se amb els seus clients i / o companys de professió de forma telemàtica, a través de la plataforma creada específicament per a això, i amb plenes garanties de confidencialitat.

El servei es canalitza a través de l’adreça electrònica andrea.torrens@icaib.org, en la qual els col·legiats hauran d’especificar el dia exacte de la reunió. El sol·licitant rebrà a la seva adreça electrònica un usuari, una contrasenya i un enllaç per a la videoconnexió, aquest darrer d’accés exclusiu per a l’interessat i els seus clients.

Els col·legiats han de tenir en compte, només, els factors següents:

  1. El sol·licitant és qui haurà de proporcionar l’enllaç a les persones citades per a la videoreunió i indicar-les l’hora de la mateixa.
  2. També serà el lletrat el qui, a l’hora indicada per ell, haurà de ser el primer a connectar-se, per a la qual cosa se li demanarà l’usuari i la contrasenya assignats per a l’administrador.
  3. És important indicar bé la data de la reunió, atès que les credencials s’esborren a l’endemà de la data indicada en el correu de sol·licitud.

Aquestes reunions podran dur-se a terme a qualsevol hora del dia indicat i no tenen límit temporal de durada. La recomanació és que la trobada virtual no superi les deu persones, a fi de no generar problemes o interrupcions en la connexió.