¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

IVA Y TO.- El Govern rectifica: el servei de Justícia Gratuïta seguirà sense estar subjecte a IVA

El Consell General de l'Advocacia Espanyola i el Govern, a través del ministeri de Justícia, han arribat a un acord en data 1 de març perquè el servei públic de Justícia Gratuïta segueixi sense estar subjecte a IVA. Fruit, en bona part, de les reivindicacions de l'advocacia, en la reunió mantinguda per les dues institucions, el ministre Rafael Catalá va …

Ampliar [+]

---

Creació del Torn d'Ofici per a l'assistència a les víctimes de tracta d'éssers humans

La Junta de Govern del ICAIB ha acordat, en la seva sessió de dia 10 de febrer de 2017, la creació en tots els partits judicials d'un nou servei de justícia gratuïta i, concretament, el torn d'ofici per a assistència a les víctimes de tracta d'éssers humans. Per formar part d'aquest nou torn, els interessats deuen estar d'alta en el …

Ampliar [+]

---

15 de març.- Justificació de sobreseïments

S'informa que el termini per presentar els documents acreditatius de les actuacions en els sobreseïments acaba el dia 15 de març. Per justificar els sobreseïments provisionals, que han de tenir reconogut el benefici per part de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, els lletrats han de presentar a la seu col·legial del partit judicial de la designació d'ofici, l'escrit segellat presentat …

Ampliar [+]

---

31 de març.- Termini per justificar els assumptes del Torn d’Ofici

El termini per justificar els assumptes que tenguin reconegut el benefici de justícia gratuïta per part de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta (CAJG) acaba el dia 31 de març. Les passes que cal seguir per justificar les designacions són: Des del lloc web de l’ICAIB accedir al SIGA + Cens + Fitxa col·legial + torn d’ofici + designacions. A la …

Ampliar [+]

---

31 de març.- Termini de presentació d'assistències de guàrdia

Els professionals disposen fins al dia 31 de març per presentar les assistències fetes durant el primer trimestre de 2017, llevat de les dutes a terme a l'última setmana del trimestre, per a les quals el termini acaba el 4 d’abril de 2017.

Ampliar [+]

---

Actualització setmanal del calendari de guàrdies

Recordam als col·legiats adscrits als serveis del Torn d'Ofici i ALD que el calendari de guàrdies que es pot consultar al web s'actualitza cada setmana a fi de reflectir els canvis que es produeixen de forma justificada.

Ampliar [+]

---

Moment del meritació de la indemnització del Torn d'ofici

Els advocats meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d'ofici d'acord amb els percentatges i els moments següents: 1. Un 70 per 100. a) En processos civils, inclosos els de família, a la presentació de la còpia de la providència d'admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d'aquesta. b) En apel·lacions civils, …

Ampliar [+]

---

Descàrrega de les cartes de pagament del Torn d'Ofici

Els professionals adscrits al servei del Torn d'Ofici i ALD poden consultar i/o descarregar-se la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l'ICAIB i, concretament, des del programa SIGA- Torn d'ofici- Facturacions- Facturació- Descarregar.

Ampliar [+]

---

Protocol d'actuació en assistències a persones detingudes

Adjuntam seguidament el Protocol d'actuació en Assistència a persones detingudes en centre de detenció, que va ser aprovat pel Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola en data 30 d'octubre de 2015. El protocol recull les actuacions professionals que s'han de seguir en l'assistència jurídica als detinguts en seu policial i es recomana als lletrats que exigeixin el seu compliment …

Ampliar [+]