El Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Govern, a través del ministeri de Justícia, han arribat a un acord en data 1 de març perquè el servei públic de Justícia Gratuïta segueixi sense estar subjecte a IVA.

Fruit, en bona part, de les reivindicacions de l’advocacia, en la reunió mantinguda per les dues institucions, el ministre Rafael Catalá va comunicar al CGAE que el Govern impulsarà una reforma urgent de l’actual Llei d’assistència jurídica gratuïta que ratificarà l’obligatorietat de la prestació pels col·legis d’advocats del servei públic de Justícia Gratuïta, el caràcter indemnitzatori dels barems dels advocats del Torn d’Ofici i la no subjecció d’aquest servei a l’IVA.

A més, i per aclarir qualsevol dubte interpretatiu, el Ministeri d’Hisenda dictarà una instrucció perquè l’IVA no es faci efectiu durant el període transitori fins a l’aprovació del nou text legal.

L’acord ha suposat la desconvocatòria de la primera acció de protesta que tenia previst dur a terme l’Advocacia Espanyola el pròxim 13 de març per exigir la supressió de l’aplicació de l’IVA sobre l’assistència jurídica gratuïta. Ara, l’advocacia seguirà reivindicant una millora dels barems per al pagament als professionals de l’advocacia d’ofici per un treball sobre el qual descansa la igualtat de totes les persones davant els tribunals.

Nota ministeri de Justícia