¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
LexNET.- Recomanacions de la Comissió Mixta ICAIB-Lletrats Administració de Justícia per a presentació d'escrits

LexNET.- Recomanacions de la Comissió Mixta ICAIB-Lletrats Administració de Justícia per a presentació d'escrits

La Comissió Mixta entre el ICIAB i els lletrats de l'Administració de Justícia ha acordat, en la sessió de 14 de gener de 2016, fer una sèrie de recomanacions a l'hora de formalitzar la presentació d'escrits, documents i altres comunicacions a través de la plataforma LexNET. Entre elles, figuren les següents: Identificació i / o denominació d'escrits, demandes i documents …

Ampliar [+]

---
Signatura dels professionals de l'advocacia en els escrits davant el lletrat de l’Administració de Justícia

Signatura dels professionals de l'advocacia en els escrits davant el lletrat de l’Administració de Justícia

Davant les incidències que de vegades es produeixen per l'absència de signatura del lletrat / lletrada en determinats escrits judicials, i, principalment, en aquells relatius als processos d’execució, i a fi d’evitar retards a la tramitació dels expedients, la Comissió Mixta ICAIB- Lletrats de l’Administració de Justícia recorda l'obligatorietat de la signatura de lletrat en aquells procediments en què és preceptiva …

Ampliar [+]

---

Guàrdies d'ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria

Recordem als col·legiats que poden consultar amb el carnet col·legial el calendari de guàrdies tant al lloc web col·legial, i concretament al menú Torn d'Ofici-guàrdies, com en la seva fitxa personal del programa SIGA (fitxa col·legial + pestanya torn d'ofici + pestanya calendari de guàrdies), on figuren els dies de guàrdia assignats a cada lletrat. A més, a l'adreça electrònica …

Ampliar [+]

---
05/02/2016.- Juan Pedro Yllanes estrena els berenars Cafè Legal 2016 de l'ICAIB

05/02/2016.- Juan Pedro Yllanes estrena els berenars Cafè Legal 2016 de l'ICAIB

El divendres 5 de febrer s'ha organitzat un nou berenar Cafè Legal, que tindrà com a protagonista convidat a Juan Pedro Yllanes, jutge en excedència i diputat del Congrés per la formació Podem, i que tindrà lloc, de les 9:00 a les 10:00 hores , a la cafeteria "El birrete", situada junt a la seu col·legial de Palma. Els col·legiats …

Ampliar [+]

---
Dubtes sobre l'ús de LexNET? Consulta les respostes a les preguntes més freqüents en el portal d'Advocacia Espanyola

Dubtes sobre l'ús de LexNET? Consulta les respostes a les preguntes més freqüents en el portal d'Advocacia Espanyola

En quin tipus de procediments he d'usar LexNET? Es manté el dia de gràcia actual? Com es presenten els escrits i els documents? I els originals? Com es computen els terminis? ¿I si el meu ordinador falla? Les respostes a aquestes i altres preguntes freqüents sobre l'ús de la plataforma tecnològica poden consultar al lloc web de l'advocacia, concretament a …

Ampliar [+]

---

Exempció temporal del pagament de quotes col·legials per paternitat/maternitat

Recordam que l'ICAIB acordà eximir del pagament de les quotes col·legials, per un període de quatre mesos, als col·legiats i les col·legiades exercents que siguin pares, ja sigui biològicament, ja a través del sistema legal d'adopció. En els casos en els quals coincideixi que ambdós progenitors són col·legiats exercents, es podrà optar entre que sigui només un dels dos el …

Ampliar [+]

---
1r Concurs de relats breus en llengua catalana

1r Concurs de relats breus en llengua catalana

La Junta de Govern de l'ICAIB ha convocat el 1r Concurs de relats breus, al qual es podran presentar tots els col·legiats de l'ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi. Els relats, que hauran d'estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 …

Ampliar [+]

---

Convocat el XIV Premi Luis Pascual González

La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears ha convocat la catorzena edició del Premi Luis Pascual González, dotat amb 3.000 euros, i al qual podran concórrer els llicenciats i graduats en Dret per qualsevol universitat. Els treballs han de versar sobre Dret civil de les Illes Balears, ser individuals i inèdits i tenir una extensió mínima …

Ampliar [+]

---

Instruccions sobre qüestions censals de les societats civils

Donat l’interès que pot tenir per als col·legiats, adjuntam seguidament les instruccions del departament de Gestió Tributària sobre qüestions censals en relació amb la modificació en la tributació de les societats civils amb objecte mercantil que, en virtut de l’article 7 de la Llei 27/2014, des de l’any 2016 passaran de tributar en règim d’atribució de rentes a ser contribuents …

Ampliar [+]

---
---

Comunicació del COAPI sobre nomenament de perits en assumptes immobiliaris en els jutjats

Adjuntam seguidament la comunicació enviada a l'ICAIB des del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, en la qual aquesta corporació recomana que, per tal de garantir el rigor tècnic en els informes pericials en matèria d'immobles a efectes judicials, en les proposicions de designació de perit s'especifiqui la conveniència que el professional sigui un agent de la propietat …

Ampliar [+]