La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears ha convocat la catorzena edició del Premi Luis Pascual González, dotat amb 3.000 euros, i al qual podran concórrer els llicenciats i graduats en Dret per qualsevol universitat.

Els treballs han de versar sobre Dret civil de les Illes Balears, ser individuals i inèdits i tenir una extensió mínima de 25 folis i màxima de 75 pàgines.

El termini límit per presentar l’original, mitjançant l’aportació de cinc exemplars d’aquest a la seu de la Reial Acadèmia (La Rambla, 10. Telefax 971.719.206. Correu electrònic: decano@icaib.org) acaba el 30 de setembre de 2016.

Bases