Recordam que l’ICAIB disposa d’una partida pressupostària d’ajuda social destinada a donar suport a col·legiats o als seus familiars que es trobin en situacions de dificultat especial, motiu pel qual els interessats o els col·legiats que coneguin a alguna persona susceptible de poder accedir a aquesta ajuda ho comuniquin al departament de Secretaria del Col·legi (secretaria@icaib.org).