¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

El degà de l'ICAIB, nou vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola

El degà de l'ICAIB, Martín Aleñar, ha estat designat, en data 20 d'abril, vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE), organisme en el qual també assumeix la presidència de la Comissió de Control Pressupostari i Financer. D'aquesta manera, Martín Aleñar, que, com a degà ja era membre del Ple del CGAE, passarà a formar part també, com a vicepresident, …

Ampliar [+]

---

Nou servei per facilitar el compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals

L'ICAIB ha posat en marxa un nou servei, que inicialment s'estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l'objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de diligència deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovació i verificació de …

Ampliar [+]

---

5è Premi Degà Miquel Frontera a l'Ètica Jurídica

La Junta de Govern de l’ICAIB convoca la cinquena edició del Premi Degà Miquel Frontera a l'Ètica Jurídica, al qual podran optar tots els juristes de les Illes Balears, i que es va crear a l'any 2013 amb l'objectiu de promoure els valors de solvència ètica i deontològica en l'exercici del dret i de reconèixer a les persones que, per …

Ampliar [+]

---

Escanegi els seus documents amb les característiques que requereix LexNET Justícia

S'informa que entre els diferents avantatges del servei de gestió documental en línia que l'ICAIB posa a la seva disposició a través de Zertifika es troba la possibilitat d'escanejar i digitalitzar els documents adaptats a les característiques i requisits que exigeix el ministeri de Justícia per a la plataforma LexNET, és a dir, en format pdf amb aplicació del sistema …

Ampliar [+]

---

Descàrrega de la guia col·legial en PDF

S'informa que els col·legiats que estiguin interessats a disposar de la guia col·legial en paper poden descarregar-se el document en pdf des del portal web (Col·legi- Guia col·legial), per a la qual cosa és imprescindible utilitzar el carnet col·legial.

Ampliar [+]

---

Necessitat de registrar una única execució per cada títol executiu

La Comissió Mixta ICAIB- lletrats d'Administració de Justícia recorda que únicament ha de registrar-se una execució per cada títol executiu, de manera que totes les execucions que derivin del mateix títol han d'anar com ampliacions a la primera execució iniciada i, per tant, formular-se com a tal ampliació, mitjançant escrit presentat sota el nombre d'aquesta mateixa execució.

Ampliar [+]

---

Acord de l'Audiència Provincial: requisit processal de la reclamació prèvia per a la interposició de demandes en accidents de trànsit

Adjuntam seguidament l'acord del Ple de les seccions civils de l'Audiència Provincial de les Illes Balears referit al requisit processal de la reclamació prèvia per a la interposició de demandes en accidents de trànsit per aplicació de la Llei 35/2015.

Ampliar [+]

---
Exempció temporal del pagament de quotes col·legials per paternitat/maternitat

Exempció temporal del pagament de quotes col·legials per paternitat/maternitat

Recordam que, per acord de la Junta de Govern, els col·legiats i les col·legiades exercents que siguin pares, ja sigui biològicament, ja a través del sistema legal d'adopció, estan eximits del pagament de les quotes col·legials per un període de quatre mesos. Per accedir a l'exempció s'ha de ser exercent en el moment de ser pare i / o mare. …

Ampliar [+]

---

Sales i despatxos

L'ICAIB disposa a totes les seus de diversos espais que posa a l'abast dels col•legiats que, per circumstàncies especials i/o imprevistes, s'hagin de reunir amb els seus clients fora del seu propi despatx. Aquest servei, que s'ofereix dintre de l'horari col•legial, és gratuït, excepte en aquells supòsits en què el lletrat actuï en representació d'una empresa o entitat, casos en …

Ampliar [+]

---

Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB

Recordam als col·legiats que per ser membre de la Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB només cal enviar un correu a l’adreça electrònica virginia.canyellas@icaib.org

Ampliar [+]

---

Biblioteca: buttletí de sumaris

Des del Butlletí de sumaris, poden consultar mensualment, la relació d'articles doctrinals, de les revistes a les quals està suscrita la biblioteca.