L’ICAIB ha posat en marxa un servei, que inicialment s’estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l’objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de diligència deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovació i verificació de que els clients, o les persones amb les quals es duen a terme operacions, no estan inclosos a les listes de risc i de sancions publicades.

Per a això, el Col·legi ha contractat una plataforma en línia de compliment normatiu que permetrà als col·legiats realitzar consultes a les anomenades Llistes Internacionals de Risc i validar, d’aquesta manera, les dades d’identificació dels seus clients.

El servei de consultes al Mòdul Blir (Cerca en Llistes Internacionals de Risc) estarà centralitzat a la biblioteca de l’ICAIB, de manera que els col·legiats interessats en utilitzar-lo hauran de remetre un correu electrònic a l’adreça biblioteca@icaib.org, especificant el nom complet de la persona i/o de l’organització les dades de la qual vol verificar. Una vegada que en aquest departament s’hagi fet la recerca i / o el rastreig, el col·legiat rebrà en el seu correu el resultat de la consulta en forma d’informe o certificat de risc, amb plenes garanties de seguretat i confidencialitat i que, a més, serveix com justificant de que que s’ha practicat la mesura de diligència deguda.

El Mòdul BLIR permet contrastar si clients, proveïdors o empleats estan o no a) vinculats a delicte socioeconòmic, corrupció, suborn, blanqueig de capitals o finançament de terrorisme; b) a llistes de Persones de Responsabilitat Pública; c) cercats per algun organisme intergovernamental; i d) inclosos en llistes de la UE amb restriccions per establir relacions comercials.