CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

AVÍS IMPORTANT.- Nou termini per elaborar les diverses llistes d’advocats (administradors concursals, àrbitres, mediadors, etc.): FINS AL 20 D’AGOST

S’informa als col·legiats que des del deganat Civil dels jutjats s’ha comunicat a l’ICAIB que enguany l’elaboració de les llistes d’advocats, concretament les llistes d’administradors concursals, àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits Civil i Mercantil, mediadors de Família, Àrbitres per a l’administració d’arbitratges institucionals i advocats de Dret estranger, s’ha de fer en el mes d’agost. Per això, les persones …
Leer más

9 de juliol, lliurament de distincions al magistrat Eduardo Calderón i a deu lletrats del torn d'ofici de Mallorca

Demà dimarts, 9 de juliol, a les 18.30 hores, està previst lliurar les plaques de reconeixement a deu professionals amb una dilatada trajectòria en el torn d'ofici, que rebran aquesta distinció, en nom de tot el col·lectiu, per la seva destacada contribució al bon funcionament del servei d'assistència jurídica a les Balears. Es tracta de Francisca Amer Massanet, Antoni Joan …
Leer más

Informació sobre la pòlissa col·lectiva de l'assegurança de responsabilitat civil professional

L'ICAIB ha renovat la pòlissa de responsabilitat professional amb la companyia Catalana Occident, que opera amb la corredoria amb la qual el Col·legi du operant més de deu anys (Adartia). El límit contractat es manté en 1.100.000 euros per sinistre i assegurat, igual que el cost anual, que seguirà sent de 238,04 euros (impostos inclosos) per al període comprès entre …
Leer más

Circular sobre notificacions a persones jurídiques arran de la Sentència 47/2019 de la Sala 2a del TC

Arran de la Sentència 47/2019, de 8 d'abril, de la Sala 2a del Tribunal Constitucional, la secretària coordinadora del TSJ ha emès una circular sobre notificacions a persones jurídiques amb instruccions perquè, en els casos en què s’empri l'adreça electrònica habilitada per a la citació o la citació a termini, aquesta sigui efectiva i s'hagin d’esgotar les possibles vies de …
Leer más

Gestions de l'ICAIB per agilitzar la tramitació dels NIEs a Palma

Informam als col·legiats que l'ICAIB està intensificant les gestions amb la Brigada d'estrangeria de la Direcció Superior de Policia i amb Delegació de Govern a fi de cercar solucions conjuntes i agilitzar la tramitació dels NIEs a Palma, que en les darreres setmanes s'ha vist ralentida, tot i l'esforç que, consta en el Col·legi, s'està fent per la persona que …
Leer más

I Concurs de Dibuix: A què es dedica el teu pare i / o mare? - S'amplia termini fins el 20 de Juliol

L'ICAIB convoca el I Concurs de Dibuix "A què es dedica el teu pare o la teva mare?", que distingeix tres categories de premis segons l'edat dels concursants i en el qual podran participar menors de fins a 12 anys d'edat descendents dels col·legiats de l'ICAIB. El termini per presentar els dibuixos, que han de versar necessàriament sobre la feina …
Leer más

Atorgament de poders al procurador per compareixença electrònica

En la darrera reunió de la Comissió Mixta formada per l’ICAIB i els lletrats de l'Administració de justícia, es va informar que s'estan rebent compareixences electròniques per apoderar procuradors que no estan fetes per la persona interessada mateixa. Per això, i a fi de complir la normativa vigent que obliga el poderdant a ser ell qui atorgui el poder, es …
Leer más

Accés gratuït a bases de dades

Recordam als col·legiats que des del web de l’ICAIB (Serveis- Legislació i jurisprudencia), tenen accés a les bases de dades jurídiques Vlex i Tirant on line. Ambdues compten amb un respertori extens de jurisprudència , legislació, doctrina i formularis.
Leer más

Pro Bono

Advocacia pro bono. T'apuntes a Clínica Jurídica?

Recordam que, entre les iniciatives d’advocacia pro bono que impulsa l’ICAIB, conjuntament amb la UIB i les ONG Fundació Monti-sion Solidària i Càritas, des de l’any 2012 funcionen a Palma dos programes de Clínica Jurídica, un de caràcter més general i un altre d’0específic en estrangeria, amb els quals, un cop a la setmana, durant dues hores, alumnes del darrer …
Leer más

Mediació

Servei de mediació

Recordam als col·legiats que optin per una via negociada per a la resolució de conflictes dels seus clients, que la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB) compta amb un panell de més de setanta mediadors que ofereixen els seus serveis en totes les illes, en matèria civil, mercantil i família. La mediació no exclou la intervenció dels advocats, …
Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org