¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Ateses les incidències que de vegades es produeixen per l’absència de signatura del lletrat o lletrada en determinats escrits judicials, principalment en les demandes i en els relatius als processos d’execució, i a fi d’evitar retards en la tramitació dels expedients per aquest motiu, la Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda l’obligatorietat que els lletrats signin els procediments …

Ampliar [+]

---

Informació sobre l'assegurança de responsabilitat civil

Davant les consultes formulades per alguns col·legiats en relació a l'assegurança de RC s'informa que des del dia 1 de juliol de 2017, data en la qual va entrar en vigor la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil professional subscrita per l'ICAIB amb CASER, mitjançant la corredoria Adartia, el preu mensual de l'assegurança és de 19,84 euros. La pòlissa …

Ampliar [+]

---

Nou servei per facilitar el compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals

L'ICAIB ha posat en marxa un nou servei, que inicialment s'estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l'objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de diligència deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovació i verificació de …

Ampliar [+]

---

Avís: La biblioteca de l'ICAIB Palma estarà tancada el dimarts 1 de agost

S'informa als col·legiats que la biblioteca de la seu de l'ICAIB Palma estarà tancada el dimarts dia 1 d'agost per poder continuar amb les obres de manteniment i de millora que es duen a terme en aquestes instal·lacions. En tot cas, per a qualsevol dubte o consulta, podeu dirigir-se al servei de documentació de biblioteca (biblioteca@icaib.org).

Ampliar [+]

---

Descàrrega de la guia col·legial en PDF

S'informa que els col·legiats que estiguin interessats a disposar de la guia col·legial en paper poden descarregar-se el document en pdf des del portal web (Col·legi- Guia col·legial), per a la qual cosa és imprescindible utilitzar el carnet col·legial.

Ampliar [+]

---

Necessària identificació del procediment en els escrits de tràmit

La Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda la necessitat que en els escrits de tràmit s’identifiqui correctament el procediment, particularment quan hi ha peces separades, i s’enviïn telemàticament de manera correcta. Així mateix, la Comissió recorda l’obligatorietat de catalogar de manera correcta tant els escrits com les demandes i la documentació adjunta, i recomana tenir present que cada …

Ampliar [+]

---

L'espai de digitalització documental a Via Alemanya estarà tancat durant el mes d'agost

S'informa als col·legiats que l'espai del qual disposa Zertifika a l'oficina col·legial de Via Alemanya per a l'escanejat i la digitalització d'expedients i documents romandrà tancat durant el mes d'agost.

Ampliar [+]

---

Inscripció gratuïta a l'Agrupació de Joves Advocats de les Balears

Recordam als col·legiats menors de 40 anys que poden inscriure’s gratuïtament a l'Agrupació de Joves Advocats de les Balears, una associació que té per finalitat contribuir a l'estudi i a la solució dels problemes que afecten específicament al col·lectiu de l'advocacia jove. Els requisits per formar part de la AJAIB són estar col·legiat a l'ICAIB, com a exercent o com …

Ampliar [+]

---

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica al web un recull de les principals novetats publicades al BOE i al BOIB