¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

Servei de l'ICAIB per facilitar el compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals

L'ICAIB ha posat en marxa un servei, que inicialment s'estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l'objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de diligència deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovació i verificació de que …

Ampliar [+]

---

Full d’Encarrec Professional

Què és la fulla d’encàrrec professional? És un document de treball que es recomana utilitzar als advocats, ja que permet oferir la resposta adequada a les necessitats d’orientació i d’informació dels clients i, al mateix temps, deixa constància del contingut i dels termes en els quals es fa i s’accepta en encàrrec. Model de fulla d’encàrrec professional aprovat per la …

Ampliar [+]

---
Nou servei de l’ICAIB: correu postal de contingut certificat

Nou servei de l’ICAIB: correu postal de contingut certificat

A fi de facilitar el treball diari dels col·legiats i estalviar desplaçaments a les oficines de Correus, el Col·legi posa en marxa un nou servei, similar al burofax, per a l'enviament postal de cartes i documentacions amb contingut certificat per l'ICAIB. A diferència del correu certificat, que només acredita la remissió de la carta, amb el nou servei es certifica …

Ampliar [+]

---
Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Ateses les incidències que de vegades es produeixen per l’absència de signatura del lletrat o lletrada en determinats escrits judicials, principalment en les demandes i en els relatius als processos d’execució, i a fi d’evitar retards en la tramitació dels expedients per aquest motiu, la Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda l’obligatorietat que els lletrats signin els procediments …

Ampliar [+]

---

Informació sobre l'assegurança de responsabilitat civil

Davant les consultes formulades per alguns col·legiats en relació a l'assegurança de RC s'informa que des del dia 1 de juliol de 2017, data en la qual va entrar en vigor la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil professional subscrita per l'ICAIB amb CASER, mitjançant la corredoria Adartia, el preu mensual de l'assegurança és de 19,84 euros. La pòlissa …

Ampliar [+]

---
Nova versió de LexNET per a escriptori

Nova versió de LexNET per a escriptori

S'informa als col·legiats que el ministeri de Justícia ha posat en marxa una versió de LexNET per a escriptori, de millor accés i major velocitat en la navegació, juntament amb una aplicació, Autofirma, per a la signatura en formats pdf que presenta millores de funcionament. L'enllaç a les dues aplicacions es pot trobar a: https://www.icaib.org/ca/lexnet/

Ampliar [+]

---
Escanejar mil pàgines a cost zero?

Escanejar mil pàgines a cost zero?

Més de 400 col·legiats utilitzen ja el servei de digitalització de documents que l'ICAIB posa al seu abast a través de Zertifika, a un preu realment competitiu, establert en 0,05 euros més IVA per pàgina. És més, les persones que es donin d'alta en aquest servei, accediran a l'escanejat gratuït de les mil primeres pàgines.El servei de gestió documental permet …

Ampliar [+]

---

Altes en línia de apoderaments apud acta

S'informa als col·legiats que tenen al seu abast la possibilitat de donar d'alta apoderaments apud acta les 24 hores dels 365 dies de l'any a través de la seu judicial electrònica (https://sedejudicial.justicia.es), per a la qual cosa les persones interessades han de seguir els passos que s'especifiquen en el document que segueix a aquestes línies. És important tenir en compte …

Ampliar [+]

---

Acte de la Plataforma de Finançament sobre el règim especial de les Illes Balears

El Cercle d'Economia de Mallorca organitza aquest acte, que tindrà lloc el dia 18 d'octubre, a les 18:00 hores, al Centre Cultural Sa Nostra i que comptarà amb la presència de la senyora Catalina Cladera, consellera d'Hisenda del Govern de les Illes Balears, i els senyors Antoni Costa, professor d'Economia de la UIB, i Carles Manera, president del CES. Tot …

Ampliar [+]

---

06/10/2017.- Presentació del llibre "Memòria 75 anys d'educació a les Illes Balears", de Bartomeu Rotger

La presentació del llibre tindrà lloc a la sala d'actes de l'ICAIB Palma a les 19:00 hores i comptarà amb les intervencions, entre d'altres, de l'autor del llibre. L'entrada és lliure.

Ampliar [+]

---

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica al web un recull de les principals novetats publicades al BOE i al BOIB