S’informa als col·legiats que el ministeri de Justícia ha posat en marxa una versió de LexNET per a escriptori, de millor accés i major velocitat en la navegació, juntament amb una aplicació, Autofirma, per a la signatura en formats pdf que presenta millores de funcionament.

L’enllaç a les dues aplicacions es pot trobar a: https://www.icaib.org/ca/lexnet/