S’informa als col·legiats que tenen al seu abast la possibilitat de donar d’alta apoderaments apud acta les 24 hores dels 365 dies de l’any a través de la seu judicial electrònica (https://sedejudicial.justicia.es), per a la qual cosa les persones interessades han de seguir els passos que s’especifiquen en el document que segueix a aquestes línies.

És important tenir en compte que, per tal d’agilitzar el procés, en la presentació de demandes s’aporti aquest document a l’inici del procediment.