¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
1 de febrer.- Acte solemne de presa de possessió de la Junta de Govern, lliurament del Premi Miquel Degà Frontera a l'Ètica Jurídica al senyor Ladislao Roig i jura

1 de febrer.- Acte solemne de presa de possessió de la Junta de Govern, lliurament del Premi Miquel Degà Frontera a l'Ètica Jurídica al senyor Ladislao Roig i jura

El pròxim dia 1 de febrer, a les 19 hores, tindrà lloc a la sala d'actes de l'ICAIB Palma l'acte solemne de jura o promesa de nous col·legiats i el lliurament del Premi Miguel Degà Frontera a l'Ètica Jurídica al tinent fiscal Ladislao Roig. L’acte comptarà amb la presència de la senyora Victoria Ortega, presidenta d’Advocacia Espanyola.

Ampliar [+]

---

Junta General Ordinària. Resultats de l'exercici 2016 i resenya de l'activitat col·legial

Informam els col·legiats que el dia 1 de febrer de 2017, a les 18:00 hores, s'ha convocat Junta General Ordinària que inclou, entre altres punts de l'ordre del dia, l'examen i la votació del compte general d'ingressos i despeses de l'exercici 2016, la ressenya dels esdeveniments relacionats col·legials més importants registrats en 2016 i la presa de possessió dels nous …

Ampliar [+]

---
Accedeixi a la seva documentació professional en qualsevol moment i des de qualsevol lloc del món

Accedeixi a la seva documentació professional en qualsevol moment i des de qualsevol lloc del món

L'ICAIB ofereix als col·legiats la possibilitat d'utilitzar, en condicions molt avantatjoses i amb garanties absolutes de seguretat i confidencialitat, els serveis de digitalització documental de l'empresa Zertifika, que permeten accedir a tota classe de documents i expedients en qualsevol moment i des de qualsevol lloc del món. Per a això, les persones interessades poden, o bé donar-se d'alta per Internet …

Ampliar [+]

---
Disponibles els carnets ACA de substituts i personal autoritzat

Disponibles els carnets ACA de substituts i personal autoritzat

Recordam que estan disponibles les noves funcionalitats per les quals els advocats poden designar substituts, així com persones autoritzades per rebre notificacions i enviar escrits en el seu nom a través de la plataforma Lexnet amb plenitud d'efectes jurídics. El procediment d'emissió dels certificats per a personal autoritzat i per a substituts és similar al dels certificats existents. Les persones …

Ampliar [+]

---

2n Concurs de relats breus en llengua catalana

La Junta de Govern de l'ICAIB ha convocat la segona edició del Concurs de relats breus en llengua catalana, al qual es poden presentar tots els col·legiats de l'ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi. Els relats, que hauran d'estar escrits en català i tenir …

Ampliar [+]

---
Col·legiats voluntaris per orientació legal a usuaris de l'Oficina Municipal antidesnonaments

Col·legiats voluntaris per orientació legal a usuaris de l'Oficina Municipal antidesnonaments

Informem que amb data 8 de setembre de 2016 l’ICAIB i l'Ajuntament de Palma han acordat renovar i ampliar el seu mutu compromís d'ajudar a aquelles persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge per dificultat o impossibilitat de fer front al pagament del préstec hipotecari, la qual cosa suposa que en breu es reactivarà el servei …

Ampliar [+]

---

20/02/2017.- Acte de lliurament del XIV Premi Luis Pascual González a la senyora Eugenia Garcías de España

La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears organitza per al dia 20 de febrer, a les 19 hores, l'acte de lliurament del XIV Premi Luis Pascual González que en aquesta edició rebrà la senyora Eugenia Garcías de España, per la seva obra “El proyecto de modificación de la compilación balear en materia de sucesiones. Especial análisis …

Ampliar [+]

---

01/01/2017.- Atenció personalitzada d'Alter Mútua

El proper dimecres dia 1 de febrer, de les 10:00 a les 15:00 hores, el delegat d'Alter Mútua a les Illes Balears, Eduardo Codina, estarà a la seu de l'ICAIB per atendre les visites dels col·legiats i futurs col·legiats que vulguin informar-se sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats. Alter Mútua dels Advocats …

Ampliar [+]

---
Disponibilitat i bon ús de les togues

Disponibilitat i bon ús de les togues

Els col·legiats disposen a les oficines de l'ICAIB en els jutjats de diverses togues que estan a la seva disposició perquè puguin emprar-les en els judicis. No obstant això, no és infreqüent que, després del seu ús, el personal de l'ICAIB les trobi o bé dins de la sala de vistes o bé sobre bancs, baranes, etcètera, la qual cosa, …

Ampliar [+]

---

Inscripció gratuïta a l'Agrupació de Joves Advocats de les Balears

Recordam als col·legiats menors de 40 anys que poden inscriure’s gratuïtament a l'Agrupació de Joves Advocats de les Balears, una associació que té per finalitat contribuir a l'estudi i a la solució dels problemes que afecten específicament al col·lectiu de l'advocacia jove. Els requisits per formar part de la AJAIB són estar col·legiat a l'ICAIB, com a exercent o com …

Ampliar [+]

---

Ajuda social

Recordam que l’ICAIB disposa d’una partida pressupostària d’ajuda social destinada a donar suport a col·legiats o als seus familiars que es trobin en situacions de dificultat especial, motiu pel qual els interessats o els col·legiats que coneguin a alguna persona susceptible de poder accedir a aquesta ajuda ho comuniquin al departament de Secretaria del Col·legi (secretaria@icaib.org).

Ampliar [+]

---

Biblioteca: buttletí de sumaris

Recordam als col·legiats que en el correu electrònic biblioteca@icaib.org poden fer els suggeriments sobre els llibres que considerin oportú que han de ser adquirits pel Col·legi.

---

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica al web un recull de les principals novetats publicades al BOE i al BOIB